DDC 658.8
Tác giả CN Dempster, Craig
Nhan đề The rise of the platform marketer : Performance marketing with google, facebook, and twitter,plus the latest high-growth digital advertising platform / Craig Dempster, John Lee
Thông tin xuất bản Hoboken : Wiley, 2015
Mô tả vật lý 228tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Quảng cáo
Từ khóa tự do Internet
Từ khóa tự do Tiếp thị
Từ khóa tự do Công nghệ số
Từ khóa tự do Phương tiện truyền thông
Tác giả(bs) CN Lee, John
Địa chỉ HUMGKho STK Ngoại Văn tầng 3 Đọc: KĐ2037 (02 cuốn): 304000612-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123760
00212
0041BAE406F-C5AA-45BC-BFEC-B95F9D033E03
005201904111452
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20190411145246|bdomuong|y20190411145152|zdomuong
082 |a658.8|bDE-C
100 |aDempster, Craig
245 |aThe rise of the platform marketer : |bPerformance marketing with google, facebook, and twitter,plus the latest high-growth digital advertising platform / |cCraig Dempster, John Lee
260 |aHoboken : |bWiley, |c2015
300 |a228tr. ; |c24cm.
653 |aQuảng cáo
653 |aInternet
653 |aTiếp thị
653 |aCông nghệ số
653 |aPhương tiện truyền thông
690 |aNgành Kinh tế và quản trị kinh doanh
691 |aChuyên ngành Quản trị kinh doanh
700 |aLee, John
852|aHUMG|bKho STK Ngoại Văn tầng 3|j Đọc: KĐ2037 (02 cuốn): 304000612-3
890|a2
900 |aBiếu|bQũy Châu Á
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 304000612 Kho STK Ngoại Văn tầng 3 658.8 DE-C Sách tham khảo khác 1
2 304000613 Kho STK Ngoại Văn tầng 3 658.8 DE-C Sách tham khảo khác 2