• Sách TK Tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 378.597 HÊ-T
    Nhan đề: Hệ thống giáo dục mở trong bối cảnh tự chủ giáo dục và hội nhập quốc tế.
DDC 378.597
Nhan đề Hệ thống giáo dục mở trong bối cảnh tự chủ giáo dục và hội nhập quốc tế. Tập 2
Thông tin xuất bản H. : Thông tin và Truyền thông, 2018
Mô tả vật lý 471tr. ; 27cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Hiệp hội các trường Đại học, cao đẳng Việt Nam
Tóm tắt Trình bày về hệ thống giáo dục mở, giáo dục mở và xây dựng xã hội học tập,...
Từ khóa tự do Giáo dục mở
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Giáo dục đại học
Từ khóa tự do Hội nhập quốc tế
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc: VĐ3966 (01 cuốn): 303007126
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123759
00211
00451A8465A-119D-48DC-935A-FF304FEB93F7
005201904110931
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190411093152|bdomuong|y20190411093105|zdomuong
082 |a378.597|bHÊ-T
245 |aHệ thống giáo dục mở trong bối cảnh tự chủ giáo dục và hội nhập quốc tế. |nTập 2
260 |aH. : |bThông tin và Truyền thông, |c2018
300 |a471tr. ; |c27cm.
500 |aĐTTS ghi: Hiệp hội các trường Đại học, cao đẳng Việt Nam
520 |aTrình bày về hệ thống giáo dục mở, giáo dục mở và xây dựng xã hội học tập,...
653 |aGiáo dục mở
653 |aViệt Nam
653 |aGiáo dục đại học
653 |aHội nhập quốc tế
690 |aNgành Khác
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j Đọc: VĐ3966 (01 cuốn): 303007126
890|a1
900 |aBiếu|bQũy Châu Á
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 303007126 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 378.597 HÊ-T Sách tham khảo Việt 1