• Sách TK Tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 378.597 MÔ-S
    Nhan đề: Một số tư liệu về đổi mới giáo dục đại học Việt Nam - Giai đoạn 1987 - 1997 /
DDC 378.597
Nhan đề Một số tư liệu về đổi mới giáo dục đại học Việt Nam - Giai đoạn 1987 - 1997 / Tuyển chọn: Lê Viết Khuyến, Văn Đình Ưng
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục, 2017
Mô tả vật lý 779tr. ; 24cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Hiệp hội các trường Đại học, cao đẳng Việt Nam
Tóm tắt Giới thiệu các bài phát biểu chỉ đạo của một số lãnh đão Đảng và Nhà nước về đổi mới giáo dục đại học, các báo cáo chính và kết luận của các đồng chí lãnh đạo ngành giáo dục - đào tạo tại các hội nghị Đại học, cao đẳng toàn quốc,...
Từ khóa tự do 1987-1997
Từ khóa tự do Quản lý
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Giáo dục đại học
Tác giả(bs) CN Lê Viết Khuyến
Tác giả(bs) CN Văn Đình Ưng
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc: VĐ3969 (01 cuốn): 303007123
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123756
00211
0041582C570-A71C-4F24-AF48-F88BF2CF8EF7
005201904110900
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20190411090024|bdomuong|y20190411085840|zdomuong
082 |a378.597|bMÔ-S
245 |aMột số tư liệu về đổi mới giáo dục đại học Việt Nam - Giai đoạn 1987 - 1997 / |cTuyển chọn: Lê Viết Khuyến, Văn Đình Ưng
260 |aH. : |bGiáo dục, |c2017
300 |a779tr. ; |c24cm.
500 |aĐTTS ghi: Hiệp hội các trường Đại học, cao đẳng Việt Nam
520 |aGiới thiệu các bài phát biểu chỉ đạo của một số lãnh đão Đảng và Nhà nước về đổi mới giáo dục đại học, các báo cáo chính và kết luận của các đồng chí lãnh đạo ngành giáo dục - đào tạo tại các hội nghị Đại học, cao đẳng toàn quốc,...
653 |a1987-1997
653 |aQuản lý
653 |aViệt Nam
653 |aGiáo dục đại học
690 |aNgành Khác
700 |aLê Viết Khuyến
700 |aVăn Đình Ưng
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j Đọc: VĐ3969 (01 cuốn): 303007123
890|a1
900 |aBiếu|bQũy Châu Á
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 303007123 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 378.597 MÔ-S Sách tham khảo Việt 1