• Sách TK Tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 378.597 ĐÔ-M
    Nhan đề: Đổi mới căn bản & toàn diện hoạt động đào tạo trong các trường Đại học, Cao đẳng
DDC 378.597
Nhan đề Đổi mới căn bản & toàn diện hoạt động đào tạo trong các trường Đại học, Cao đẳng
Thông tin xuất bản H. : Đà Nẵng, 2018
Mô tả vật lý 694tr. ; 29cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Hiệp hội các trường Đại học cao đẳng Việt Nam
Tóm tắt Giới thiệu những vấn đề chung về đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động đào tạo trong các trường Đại học và Cao đẳng, đổi mới phát triển chương trình, đổi mới hoạt động dạy học, đổi mới hoạt động kiểm tra đánh giá,...
Từ khóa tự do Cao đẳng
Từ khóa tự do Giáo dục
Từ khóa tự do Đại học
Từ khóa tự do Đổi mới
Từ khóa tự do Đào tạo
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3Đọc: VĐ3970 (01 cuốn): 303007122
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123755
00211
00477A7C20F-6759-4811-8A39-253824098B64
005201904101423
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190410142334|bdomuong|y20190410142229|zdomuong
082 |a378.597|bĐÔ-M
245 |aĐổi mới căn bản & toàn diện hoạt động đào tạo trong các trường Đại học, Cao đẳng
260 |aH. : |bĐà Nẵng, |c2018
300 |a694tr. ; |c29cm.
500 |aĐTTS ghi: Hiệp hội các trường Đại học cao đẳng Việt Nam
520 |aGiới thiệu những vấn đề chung về đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động đào tạo trong các trường Đại học và Cao đẳng, đổi mới phát triển chương trình, đổi mới hoạt động dạy học, đổi mới hoạt động kiểm tra đánh giá,...
653 |aCao đẳng
653 |aGiáo dục
653 |aĐại học
653 |aĐổi mới
653 |aĐào tạo
690 |aNgành Khác
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|jĐọc: VĐ3970 (01 cuốn): 303007122
890|a1
900 |aBiếu|bTrần Thanh Hải
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 303007122 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 378.597 ĐÔ-M Sách tham khảo Việt 1