DDC 658.8
Tác giả CN Stratten, Scott
Nhan đề Unselling : The new customer experience / Scott Stratten, Alison Kramer
Thông tin xuất bản Hoboken : Wiley, 2014
Mô tả vật lý 234tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Quản lý
Từ khóa tự do Bán hàng
Từ khóa tự do Tiếp thị
Từ khóa tự do Dịch vụ
Tác giả(bs) CN Kramer, Alison
Địa chỉ HUMGKho STK Ngoại Văn tầng 3 Đọc: KĐ2038 (02 cuốn): 304000610-1
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123754
00212
004C718AF2A-D309-4C00-8FFB-CD43A4169EF9
005201904101050
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20190410105040|bdomuong|y20190410104949|zdomuong
082 |a658.8|bST-S
100 |aStratten, Scott
245 |aUnselling : |bThe new customer experience / |cScott Stratten, Alison Kramer
260 |aHoboken : |bWiley, |c2014
300 |a234tr. ; |c24cm.
653 |aQuản lý
653 |aBán hàng
653 |aTiếp thị
653 |aDịch vụ
690 |aNgành Kinh tế và quản trị kinh doanh
691 |aChuyên ngành Quản trị kinh doanh
700 |aKramer, Alison
852|aHUMG|bKho STK Ngoại Văn tầng 3|j Đọc: KĐ2038 (02 cuốn): 304000610-1
890|a2
900 |aBiếu|bQũy Châu Á
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 304000610 Kho STK Ngoại Văn tầng 3 658.8 ST-S Sách tham khảo khác 1
2 304000611 Kho STK Ngoại Văn tầng 3 658.8 ST-S Sách tham khảo khác 2