Sách TK Ngoại Văn
658.4013 CO-I
Visual six sigma :
DDC 658.4013
Tác giả CN Cox, Ian
Nhan đề Visual six sigma : Making data analysis lean / Ian Cox, Marie A. Gaudard, Mia L. Stephens
Lần xuất bản Second Edition
Thông tin xuất bản New Jersey : Wiley, 2016
Mô tả vật lý 553tr. ; 26cm.
Từ khóa tự do Quản lý
Từ khóa tự do Kinh doanh
Từ khóa tự do Kế hoạch chiến lược
Tác giả(bs) CN Gaudard, Marie A.
Tác giả(bs) CN Stephens, Mia L.
Địa chỉ HUMGKho STK Ngoại Văn tầng 3 Đọc: KĐ2035 (01 cuốn): 304000608
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123752
00212
0040F465B8A-1263-4A36-A99D-118555A2DB7D
005201904101038
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20190410103844|bdomuong|y20190410103756|zdomuong
082 |a658.4013|bCO-I
100 |aCox, Ian
245 |aVisual six sigma : |bMaking data analysis lean / |cIan Cox, Marie A. Gaudard, Mia L. Stephens
250 |aSecond Edition
260 |aNew Jersey : |bWiley, |c2016
300 |a553tr. ; |c26cm.
653 |aQuản lý
653 |aKinh doanh
653 |aKế hoạch chiến lược
690 |aNgành Kinh tế và quản trị kinh doanh
691 |aChuyên ngành Quản trị kinh doanh
700 |aGaudard, Marie A.
700 |aStephens, Mia L.
852|aHUMG|bKho STK Ngoại Văn tầng 3|j Đọc: KĐ2035 (01 cuốn): 304000608
890|a1
900 |aBiếu|bQũy Châu Á
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 304000608 Kho STK Ngoại Văn tầng 3 658.4013 CO-I Sách tham khảo khác 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào