DDC 658.155
Tác giả CN Karlson, Lawrence C.
Nhan đề Corporate value creation : An operations framework for nonfinacial managers / Lawrence C. Karlson
Thông tin xuất bản New Jersey : John Wiley & Sons, 2015
Mô tả vật lý 627tr. ; 26cm.
Từ khóa tự do Tài sản
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Từ khóa tự do Quản lý tài chính
Địa chỉ HUMGKho STK Ngoại Văn tầng 3 Đọc: KĐ2034 (01 cuốn): 304000607
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123751
00212
004FEF90A07-D575-477E-9DEC-032541F42DC7
005201904101032
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20190410103219|bdomuong|y20190410103106|zdomuong
082 |a658.155|bKA-L
100 |aKarlson, Lawrence C.
245 |aCorporate value creation : |bAn operations framework for nonfinacial managers / |cLawrence C. Karlson
260 |aNew Jersey : |bJohn Wiley & Sons, |c2015
300 |a627tr. ; |c26cm.
653 |aTài sản
653 |aDoanh nghiệp
653 |aQuản lý tài chính
690 |aNgành Kinh tế và quản trị kinh doanh
691 |aChuyên ngành Quản trị kinh doanh
852|aHUMG|bKho STK Ngoại Văn tầng 3|j Đọc: KĐ2034 (01 cuốn): 304000607
890|a1
900 |aBiếu|bQũy Châu Á
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 304000607 Kho STK Ngoại Văn tầng 3 658.155 KA-L Sách tham khảo khác 1