• Luận văn, Luận án
  • Ký hiệu PL/XG: TĐ.00153
    Nhan đề: Thành lập mô hình bản đồ địa hình điện tử 3 chiều phục vụ công tác tham mu địa hình cấp chiến thuật :
DDC
Tác giả CN Nguyễn Thị Lan Phương
Nhan đề Thành lập mô hình bản đồ địa hình điện tử 3 chiều phục vụ công tác tham mu địa hình cấp chiến thuật : Luận văn thạc sĩ / Nguyễn Thị Lan Phương
Thông tin xuất bản H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2006
Mô tả vật lý 97tr. ; 30cm ; 1 đĩa CD-Rom
Tùng thư Trắc địa
Thuật ngữ chủ đề Bản đồ
Từ khóa tự do Quân sự
Từ khóa tự do Bản đồ địa hình
Từ khóa tự do Bản đồ 3D
Tác giả(bs) CN Vũ Bích Vân
Địa chỉ Kho luận án, luận văn
000 00000nam a2200000 a 4500
00123652
00232
003TVMDC
004ED4452B7-ACA4-4B0B-861F-02BF3BAE5C4A
005201907091125
008 2006 vm| vie
0091 0
039|a20190709112455|bhoangthuy|y20190304145556|zQuangPhu
082|bTĐ.00153
100|aNguyễn Thị Lan Phương
245|aThành lập mô hình bản đồ địa hình điện tử 3 chiều phục vụ công tác tham mu địa hình cấp chiến thuật : |bLuận văn thạc sĩ / |cNguyễn Thị Lan Phương
260|aH. : |bĐH Mỏ - Địa chất, |c2006
300|a97tr. ; |c30cm ; |e1 đĩa CD-Rom
490|aTrắc địa
502|aBản đồ
650|aBản đồ
653|aQuân sự
653|aBản đồ địa hình
653|aBản đồ 3D
700|aVũ Bích Vân
852|aKho luận án, luận văn
8561|uhttp://lic.humg.edu.vn/kiposdata1/anhbia/0600-0699/0699_nguyenthilanphuong_001.jpg
890|c1
952|jLV.00699

Không tìm thấy biểu ghi nào