• Luận văn, Luận án
  • Ký hiệu PL/XG: ĐC.00227
    Nhan đề: Nghiên cứu sức đề kháng cắt của đất yếu nguồn cốc hồ - đầm lầy thuộc phụ hệ tầng Hải Hưng dưới (IbQiv 1-2Hh1) phân bố ở khu vực Hà Nội bằng các phương pháp thí nghiệm trong phòng và ngoài trời :
DDC
Tác giả CN Nguyễn Văn Phóng
Nhan đề Nghiên cứu sức đề kháng cắt của đất yếu nguồn cốc hồ - đầm lầy thuộc phụ hệ tầng Hải Hưng dưới (IbQiv 1-2Hh1) phân bố ở khu vực Hà Nội bằng các phương pháp thí nghiệm trong phòng và ngoài trời : Luận văn thạc sĩ kỹ thuật / Nguyễn Văn Phóng
Thông tin xuất bản H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2004
Mô tả vật lý 82tr. ; 30cm ; 1 đĩa CD-Rom
Tùng thư Địa chất
Thuật ngữ chủ đề Địa chất công trình
Từ khóa tự do Hệ tầng Hải Hưng
Từ khóa tự do Đất yếu
Từ khóa tự do Thí nghiệm
Từ khóa tự do Đầm lầy
Tác giả(bs) CN Nguyễn Huy Phương
Địa chỉ Kho luận án, luận văn
000 00000nam a2200000 a 4500
00123486
00232
003TVMDC
00459AB4480-A9D9-4C75-B6A6-C494E1EDF460
005201904221503
008 2004 vm| vie
0091 0
039|a20190422150325|bhuudo|y20190304145500|zQuangPhu
082|bĐC.00227
100|aNguyễn Văn Phóng
245|aNghiên cứu sức đề kháng cắt của đất yếu nguồn cốc hồ - đầm lầy thuộc phụ hệ tầng Hải Hưng dưới (IbQiv 1-2Hh1) phân bố ở khu vực Hà Nội bằng các phương pháp thí nghiệm trong phòng và ngoài trời : |bLuận văn thạc sĩ kỹ thuật / |cNguyễn Văn Phóng
260|aH. : |bĐH Mỏ - Địa chất, |c2004
300|a82tr. ; |c30cm ; |e1 đĩa CD-Rom
490|aĐịa chất
650|aĐịa chất công trình
653|aHệ tầng Hải Hưng
653|aĐất yếu
653|aThí nghiệm
653|aĐầm lầy
700|aNguyễn Huy Phương
852|aKho luận án, luận văn
8561|uhttp://lic.humg.edu.vn/kiposdata1/anhbia/lalv/0550-0599/0533_nguyenvanphong_01.jpg
890|c1
952|jLV.00533
Không tìm thấy biểu ghi nào