• Giáo trình khác
  • Ký hiệu PL/XG: 696 NG-L
    Nhan đề: Kiểm soát chất lượng không khí bên trong công trình /
DDC 696
Tác giả CN Nguyễn Đức Lượng
Nhan đề Kiểm soát chất lượng không khí bên trong công trình / Nguyễn Đức Lượng
Thông tin xuất bản H : Xây dựng, 2018
Mô tả vật lý 172tr. ; 27cm.
Tóm tắt Giới thiệu chung về không khí bên trong công trình, các chất ô nhiễm không khí bên trong công trình và nguồn phát thải của chúng, kiểm soát chất lượng không khí bên trong công trình
Từ khóa tự do Kiểm soát
Từ khóa tự do Công trình
Từ khóa tự do Chất lượng
Từ khóa tự do Không khí
Địa chỉ HUMGKho Giáo trình khác Mượn: Q1195 (25 cuốn): 102019936-60
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc: VĐ4223 (02 cuốn): 303007691-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123043
002512
0040743884D-3612-43F1-B4B7-DEAFE16090FB
005201907170853
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c93000
039|a20190717085311|bdomuong|c20190717085058|ddomuong|y20181226155000|zhoangthuy
082 |a696|bNG-L
100 |aNguyễn Đức Lượng
245 |aKiểm soát chất lượng không khí bên trong công trình / |cNguyễn Đức Lượng
260 |aH : |bXây dựng, |c2018
300 |a172tr. ; |c27cm.
520 |aGiới thiệu chung về không khí bên trong công trình, các chất ô nhiễm không khí bên trong công trình và nguồn phát thải của chúng, kiểm soát chất lượng không khí bên trong công trình
653 |aKiểm soát
653 |aCông trình
653 |aChất lượng
653 |aKhông khí
690 |aNgành Xây dựng
691 |aChuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở
852|aHUMG|bKho Giáo trình khác|j Mượn: Q1195 (25 cuốn): 102019936-60
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j Đọc: VĐ4223 (02 cuốn): 303007691-2
890|a27|b7
900 |aMua
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 303007691 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 696 NG-L Sách tham khảo Việt 1
2 303007692 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 696 NG-L Sách tham khảo Việt 2
3 102019936 Kho Giáo trình khác 696 NG-L Giáo trình khác 3
4 102019937 Kho Giáo trình khác 696 NG-L Giáo trình khác 4
5 102019938 Kho Giáo trình khác 696 NG-L Giáo trình khác 5
6 102019939 Kho Giáo trình khác 696 NG-L Giáo trình khác 6
7 102019940 Kho Giáo trình khác 696 NG-L Giáo trình khác 7
8 102019941 Kho Giáo trình khác 696 NG-L Giáo trình khác 8
9 102019942 Kho Giáo trình khác 696 NG-L Giáo trình khác 9
10 102019943 Kho Giáo trình khác 696 NG-L Giáo trình khác 10