Sách TK Tiếng Việt
660 NG-H
Hysys trong mô phỏng công nghệ hóa học /
DDC 660
Tác giả CN Nguyễn Thị Minh Hiền
Nhan đề Hysys trong mô phỏng công nghệ hóa học / Nguyễn Thị Minh Hiền
Thông tin xuất bản H. : Khoa học kỹ thuật, 2010
Mô tả vật lý 136tr. ; 24cm.
Tóm tắt Trình bày về Hysys, phương trình trạng thái, bơm, máy nén, tuốcbin giãn nở khí, thiết bị trao đổi nhiệt, tháp tách...
Từ khóa tự do Hysys
Từ khóa tự do Hóa học
Từ khóa tự do Công nghệ
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 1 Mượn: VM2048 (11 cuốn): 103003319-29
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc: VĐ3946 (05 cuốn): 303006923-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123039
00211
004CA6DB3D6-7E79-44CD-96AD-5BDB785CC4BA
005201905140948
008081223s2010 vm| vie
0091 0
020 |c41500
039|a20190514094813|bhoangthuy|c20190514094739|dhoangthuy|y20181218162034|zdomuong
082 |a660|bNG-H
100 |aNguyễn Thị Minh Hiền
245 |aHysys trong mô phỏng công nghệ hóa học / |cNguyễn Thị Minh Hiền
260 |aH. : |bKhoa học kỹ thuật, |c2010
300 |a136tr. ; |c24cm.
520 |aTrình bày về Hysys, phương trình trạng thái, bơm, máy nén, tuốcbin giãn nở khí, thiết bị trao đổi nhiệt, tháp tách...
653 |aHysys
653 |aHóa học
653 |aCông nghệ
690 |aNgành Dầu khí
691 |aChuyên ngành Lọc hóa dầu
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 1|j Mượn: VM2048 (11 cuốn): 103003319-29
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j Đọc: VĐ3946 (05 cuốn): 303006923-7
890|a16
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 303006923 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 660 NG-H Sách tham khảo Việt 1
2 303006924 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 660 NG-H Sách tham khảo Việt 2
3 303006925 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 660 NG-H Sách tham khảo Việt 3
4 303006926 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 660 NG-H Sách tham khảo Việt 4
5 303006927 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 660 NG-H Sách tham khảo Việt 5
6 103003319 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 660 NG-H Sách tham khảo Việt 6
7 103003320 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 660 NG-H Sách tham khảo Việt 7
8 103003321 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 660 NG-H Sách tham khảo Việt 8
9 103003322 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 660 NG-H Sách tham khảo Việt 9
10 103003323 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 660 NG-H Sách tham khảo Việt 10
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào