Giáo trình khác
620.11 NG-X
Vật liệu kỹ thuật :
DDC 620.11
Tác giả CN Nguyễn Khắc Xương
Nhan đề Vật liệu kỹ thuật : Chế tạo, cấu trúc, tính chất, lựa chọn và ứng dụng / Nguyễn Khắc Xương (Ch.b), Bùi Chương, Phạm Kim Đĩnh, Nguyễn Văn Đức,...
Thông tin xuất bản H. : Bách khoa Hà Nội, 2016
Mô tả vật lý 716tr. ; 27cm.
Tóm tắt Trình bày về chế tạo vật liệu, cấu trúc vật liệu, vật liệu kỹ thuật, lựa chọn vật liệu, ăn mòn và thoái biến vật liệu,...
Từ khóa tự do Vật liệu kỹ thuật
Từ khóa tự do Cấu trúc vật liệu
Từ khóa tự do Chế tạo vật liệu
Tác giả(bs) CN Bùi Chương
Tác giả(bs) CN Phạm Văn Đĩnh
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Đức
Địa chỉ HUMGKho Giáo trình khác Mượn: Q1169 (41 cuốn): 102019420-60
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc: VĐ3948 (05 cuốn): 303006918-22
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123038
002512
0046AE94A1F-BF74-4820-B5A4-454187CA6AA0
005201812181034
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |c195000
039|a20181218103414|bdomuong|c20181218103225|ddomuong|y20181218103155|zdomuong
082 |a620.11|bNG-X
100 |aNguyễn Khắc Xương
245 |aVật liệu kỹ thuật : |bChế tạo, cấu trúc, tính chất, lựa chọn và ứng dụng / |cNguyễn Khắc Xương (Ch.b), Bùi Chương, Phạm Kim Đĩnh, Nguyễn Văn Đức,...
260 |aH. : |bBách khoa Hà Nội, |c2016
300 |a716tr. ; |c27cm.
520 |aTrình bày về chế tạo vật liệu, cấu trúc vật liệu, vật liệu kỹ thuật, lựa chọn vật liệu, ăn mòn và thoái biến vật liệu,...
653 |aVật liệu kỹ thuật
653 |aCấu trúc vật liệu
653 |aChế tạo vật liệu
690 |aNgành Cơ điện
691 |aChuyên ngành Công nghệ chế tạo máy
700 |aBùi Chương
700 |aPhạm Văn Đĩnh
700 |aNguyễn Văn Đức
852|aHUMG|bKho Giáo trình khác|j Mượn: Q1169 (41 cuốn): 102019420-60
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j Đọc: VĐ3948 (05 cuốn): 303006918-22
890|a46|b21
900 |aMua
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 303006918 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 620.11 NG-X Sách tham khảo Việt 1
2 303006919 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 620.11 NG-X Sách tham khảo Việt 2
3 303006920 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 620.11 NG-X Sách tham khảo Việt 3
4 303006921 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 620.11 NG-X Sách tham khảo Việt 4
5 303006922 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 620.11 NG-X Sách tham khảo Việt 5
6 102019420 Kho Giáo trình khác 620.11 NG-X Giáo trình khác 6
7 102019421 Kho Giáo trình khác 620.11 NG-X Giáo trình khác 7
8 102019422 Kho Giáo trình khác 620.11 NG-X Giáo trình khác 8
9 102019423 Kho Giáo trình khác 620.11 NG-X Giáo trình khác 9
10 102019424 Kho Giáo trình khác 620.11 NG-X Giáo trình khác 10
  1  2  3  4  5 of 5 
Không có liên kết tài liệu số nào