Giáo trình khác
621.31 HU-H
Giáo trình nhà máy điện và trạm biến áp,
DDC 621.31
Tác giả CN Huỳnh Đức Hoàn
Nhan đề Giáo trình nhà máy điện và trạm biến áp, Phần điện / Huỳnh Đức Hoàn
Thông tin xuất bản H. : Khoa học và kỹ thuật, 2017
Mô tả vật lý 258tr. ; 24cm.
Tóm tắt Trình bày khái niệm cơ bản nhà máy điện và trạm biến áp, chế độ làm việc của trung tính trong hệ thống điện, sơ đồ nối điện của nhà máy điện và trạm biến áp, máy biến áp điện lực,...
Từ khóa tự do Trạm biến áp
Từ khóa tự do Máy biến áp
Từ khóa tự do Nhà máy điện
Từ khóa tự do Máy phát điện
Địa chỉ HUMGKho Giáo trình khác Mượn: Q1168 (38 cuốn): 102019382-419
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc: VĐ3945 (05 cuốn): 303006913-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123037
002512
004D60F1662-BD97-4702-BB9B-0526D3C81B31
005201812180921
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |c126000
039|a20181218092111|bdomuong|y20181218091659|zdomuong
082 |a621.31|bHU-H
100 |aHuỳnh Đức Hoàn
245 |aGiáo trình nhà máy điện và trạm biến áp, |pPhần điện / |cHuỳnh Đức Hoàn
260 |aH. : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2017
300 |a258tr. ; |c24cm.
520 |aTrình bày khái niệm cơ bản nhà máy điện và trạm biến áp, chế độ làm việc của trung tính trong hệ thống điện, sơ đồ nối điện của nhà máy điện và trạm biến áp, máy biến áp điện lực,...
653 |aTrạm biến áp
653 |aMáy biến áp
653 |aNhà máy điện
653 |aMáy phát điện
690 |aNgành Cơ điện
691 |aChuyên ngành Điện - Điện tử
852|aHUMG|bKho Giáo trình khác|j Mượn: Q1168 (38 cuốn): 102019382-419
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j Đọc: VĐ3945 (05 cuốn): 303006913-7
890|a43|b39
900 |aPhòng Xuất bản|bPhòng Xuất bản
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 303006913 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 621.31 HU-H Sách tham khảo Việt 1
2 303006914 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 621.31 HU-H Sách tham khảo Việt 2
3 303006915 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 621.31 HU-H Sách tham khảo Việt 3
4 303006916 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 621.31 HU-H Sách tham khảo Việt 4
5 303006917 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 621.31 HU-H Sách tham khảo Việt 5
6 102019382 Kho Giáo trình khác 621.31 HU-H Giáo trình khác 6
7 102019383 Kho Giáo trình khác 621.31 HU-H Giáo trình khác 7
8 102019384 Kho Giáo trình khác 621.31 HU-H Giáo trình khác 8 Hạn trả:16-07-2019
9 102019385 Kho Giáo trình khác 621.31 HU-H Giáo trình khác 9
10 102019386 Kho Giáo trình khác 621.31 HU-H Giáo trình khác 10
  1  2  3  4  5 of 5 
Không có liên kết tài liệu số nào