Sách TK Tiếng Việt
693.54 NG-C
Sàn sườn bêtông cốt thép toàn khối /
DDC 693.54
Tác giả CN Nguyễn Đình Cống
Nhan đề Sàn sườn bêtông cốt thép toàn khối / Nguyễn Đình Cống (Ch.b), Nguyễn Duy Bân, Nguyễn Thị Thu Hường
Thông tin xuất bản H. : Khoa học và kỹ thuật, 2016
Mô tả vật lý 134tr. ; 27cm.
Phụ chú ĐTTS: Trường Đại học Xây dựng. Bộ môn công trình bêtông cốt thép
Tóm tắt Nội dung cuốn sách đề cập đến việc thiết kế sàn, bao gồm việc tính toán và cấu tạo cốt thép cho bản và các dầm...
Từ khóa tự do Sàn sườn
Từ khóa tự do Toàn khối
Từ khóa tự do Bê tông
Từ khóa tự do Cốt thép
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Thu Hường
Tác giả(bs) CN Nguyễn Duy Bân
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 1 Mượn: VM2049 (11 cuốn): 103003308-18
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc: VĐ3947 (05 cuốn): 303006908-12
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123036
00211
004EFDADB8F-04D9-4256-8657-10CF432B7CFD
005201812171516
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |c76000
039|a20181217151629|bhoangnga|c20181217151608|dhoangnga|y20181217151324|zhoangnga
082 |a693.54|bNG-C
100 |aNguyễn Đình Cống
245 |aSàn sườn bêtông cốt thép toàn khối / |cNguyễn Đình Cống (Ch.b), Nguyễn Duy Bân, Nguyễn Thị Thu Hường
260 |aH. : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2016
300 |a134tr. ; |c27cm.
500 |aĐTTS: Trường Đại học Xây dựng. Bộ môn công trình bêtông cốt thép
520 |aNội dung cuốn sách đề cập đến việc thiết kế sàn, bao gồm việc tính toán và cấu tạo cốt thép cho bản và các dầm...
653 |aSàn sườn
653 |aToàn khối
653 |aBê tông
653 |aCốt thép
690 |aNgành Xây dựng
691 |aChuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp
700 |aNguyễn Thị Thu Hường
700 |aNguyễn Duy Bân
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 1|j Mượn: VM2049 (11 cuốn): 103003308-18
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j Đọc: VĐ3947 (05 cuốn): 303006908-12
890|a16
900 |aMua
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 303006908 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 693.54 NG-C Sách tham khảo Việt 1
2 303006909 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 693.54 NG-C Sách tham khảo Việt 2
3 303006910 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 693.54 NG-C Sách tham khảo Việt 3
4 303006911 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 693.54 NG-C Sách tham khảo Việt 4
5 303006912 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 693.54 NG-C Sách tham khảo Việt 5
6 103003308 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 693.54 NG-C Sách tham khảo Việt 6
7 103003309 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 693.54 NG-C Sách tham khảo Việt 7
8 103003310 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 693.54 NG-C Sách tham khảo Việt 8
9 103003311 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 693.54 NG-C Sách tham khảo Việt 9
10 103003312 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 693.54 NG-C Sách tham khảo Việt 10
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào