Sách TK Tiếng Việt
621.317 TR-M
Điện tử công suất :
DDC 621.317
Tác giả CN Trần Xuân Minh
Nhan đề Điện tử công suất : Dùng cho các trường đại học kỹ thuật / Trần Xuân Minh(Ch.b), Đỗ Trung Hải
Thông tin xuất bản H. : Khoa học và kỹ thuật, 2016
Mô tả vật lý 287tr. ; 27cm.
Tóm tắt Trình bày các phần tử bán dẫn công suất cơ bản, chỉnh lưu điều khiển, bộ biến đổi điện áp xoay chiều - xoay chiều, bộ biến đổi một chiều - một chiều...
Từ khóa tự do Điện tử
Từ khóa tự do Điện
Từ khóa tự do Công suất
Tác giả(bs) CN Đỗ Trung Hải
Địa chỉ HUMGKho Giáo trình khác(38): 102019344-81
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3(5): 303006902-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123035
00211
00487B34DC4-C264-45A5-8CB9-15149BBF9266
005201812171518
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |c180000
039|a20181217151853|bhoangnga|c20181217151732|dhoangnga|y20181217144117|zhoangnga
082 |a621.317|bTR-M
100 |aTrần Xuân Minh
245 |aĐiện tử công suất : |bDùng cho các trường đại học kỹ thuật / |cTrần Xuân Minh(Ch.b), Đỗ Trung Hải
260 |aH. : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2016
300 |a287tr. ; |c27cm.
520 |aTrình bày các phần tử bán dẫn công suất cơ bản, chỉnh lưu điều khiển, bộ biến đổi điện áp xoay chiều - xoay chiều, bộ biến đổi một chiều - một chiều...
653 |aĐiện tử
653 |aĐiện
653 |aCông suất
690 |aNgành Cơ điện
691 |aChuyên ngành Điện - Điện tử
700 |aĐỗ Trung Hải
852|aHUMG|bKho Giáo trình khác|j(38): 102019344-81
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j(5): 303006902-6
890|a43|b34
900 |aMua
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 303006902 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 621.317 TR-M Sách tham khảo Việt 1
2 303006903 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 621.317 TR-M Sách tham khảo Việt 2
3 303006904 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 621.317 TR-M Sách tham khảo Việt 3
4 303006905 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 621.317 TR-M Sách tham khảo Việt 4
5 303006906 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 621.317 TR-M Sách tham khảo Việt 5
6 102019344 Kho Giáo trình khác 621.317 TR-M Giáo trình khác 7
7 102019345 Kho Giáo trình khác 621.317 TR-M Giáo trình khác 8
8 102019346 Kho Giáo trình khác 621.317 TR-M Giáo trình khác 9
9 102019347 Kho Giáo trình khác 621.317 TR-M Giáo trình khác 10
10 102019348 Kho Giáo trình khác 621.317 TR-M Giáo trình khác 11
  1  2  3  4  5 of 5 
Không có liên kết tài liệu số nào