• Giáo trình MĐC
  • Ký hiệu PL/XG: 658.4 NG-N
    Nhan đề: Quản trị chiến lược /
DDC 658.4
Tác giả CN Nguyễn Thị Kim Ngân
Nhan đề Quản trị chiến lược / Nguyễn Thị Kim Ngân
Thông tin xuất bản H. : Giao thông vận tải, 2018
Mô tả vật lý 150tr. ; 30cm.
Tóm tắt Trình bày các khái niệm và thuật ngữ cơ bản của quản trị chiến lược, mô hình quản trị chiến lược và các nội dung cơ bản, vai trò và các đặc trưng của chiến lược kinh doanh, phân tích môi trường kinh doanh, hoạch định chiến lược kinh doanh
Từ khóa tự do Quản trị chiến lược
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Quản trị kinh doanh
Địa chỉ HUMGKho Giáo trình nội sinh(88): 101023390-477
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3(5): 303006863-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123034
002511
0041A8486E7-C41A-4B4C-B98E-449E7CF0AD6E
005202001170941
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20200117094110|b0489|c20181204095918|ddomuong|y20181204095711|zdomuong
082 |a658.4|bNG-N
100 |aNguyễn Thị Kim Ngân
245 |aQuản trị chiến lược / |cNguyễn Thị Kim Ngân
260 |aH. : |bGiao thông vận tải, |c2018
300 |a150tr. ; |c30cm.
520 |aTrình bày các khái niệm và thuật ngữ cơ bản của quản trị chiến lược, mô hình quản trị chiến lược và các nội dung cơ bản, vai trò và các đặc trưng của chiến lược kinh doanh, phân tích môi trường kinh doanh, hoạch định chiến lược kinh doanh
653 |aQuản trị chiến lược
653 |aKinh tế
653 |aQuản trị kinh doanh
690 |aNgành Kinh tế và Quản trị kinh doanh
691|aChuyên ngành Quản trị kinh doanh
852|aHUMG|bKho Giáo trình nội sinh|j(88): 101023390-477
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j(5): 303006863-7
890|a93|b298
900|aPhòng Xuất bản|bPhòng Xuất bản
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101023390 Kho Giáo trình nội sinh 658.4 NG-N Giáo trình nội sinh 1 Hạn trả:26-03-2020
2 101023391 Kho Giáo trình nội sinh 658.4 NG-N Giáo trình nội sinh 2 Hạn trả:19-04-2021
3 101023392 Kho Giáo trình nội sinh 658.4 NG-N Giáo trình nội sinh 3 Hạn trả:14-04-2021
4 101023393 Kho Giáo trình nội sinh 658.4 NG-N Giáo trình nội sinh 4 Hạn trả:08-07-2021
5 101023394 Kho Giáo trình nội sinh 658.4 NG-N Giáo trình nội sinh 5
6 101023395 Kho Giáo trình nội sinh 658.4 NG-N Giáo trình nội sinh 6 Hạn trả:06-07-2021
7 101023396 Kho Giáo trình nội sinh 658.4 NG-N Giáo trình nội sinh 7 Hạn trả:12-04-2021
8 101023397 Kho Giáo trình nội sinh 658.4 NG-N Giáo trình nội sinh 8
9 101023398 Kho Giáo trình nội sinh 658.4 NG-N Giáo trình nội sinh 9 Hạn trả:15-07-2021
10 101023399 Kho Giáo trình nội sinh 658.4 NG-N Giáo trình nội sinh 10