Sách TK Ngoại Văn
658.8 LI-J
Become a franchise owner :
DDC 658.8
Tác giả CN Libava, Joel
Nhan đề Become a franchise owner : The start-up guide to lowering risk, making money, and owning what you do / Joel Libava
Thông tin xuất bản Hoboken : John Wiley & Son, 2012
Mô tả vật lý 261tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Thương mại
Từ khóa tự do Quản trị kinh doanh
Tác giả(bs) CN Lesonsky, Rieva
Địa chỉ HUMGKho STK Ngoại Văn tầng 3 Đọc: KĐ1998 (01 cuốn): 304000550
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123032
00212
004C4A962A5-E0B5-4734-955E-F86C6F94F4FD
005201811151008
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20181115100850|bdomuong|y20181115100804|zdomuong
082 |a658.8|bLI-J
100 |aLibava, Joel
245 |aBecome a franchise owner : |bThe start-up guide to lowering risk, making money, and owning what you do / |cJoel Libava
260 |aHoboken : |bJohn Wiley & Son, |c2012
300 |a261tr. ; |c24cm.
653 |aThương mại
653 |aQuản trị kinh doanh
690 |aNgành Kinh tế và Quản trị kinh doanh
691 |aChuyên ngành Quản trị kinh doanh
700 |aLesonsky, Rieva
852|aHUMG|bKho STK Ngoại Văn tầng 3|j Đọc: KĐ1998 (01 cuốn): 304000550
890|a1
900 |aBiếu|bQũy Châu Á
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 304000550 Kho STK Ngoại Văn tầng 3 658.8 LI-J Sách tham khảo khác 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào