Sách TK Ngoại Văn
005 HO-E
Adventures in coding /
DDC 005
Tác giả CN Holland, Eva
Nhan đề Adventures in coding / Eva Holland, Chris Minnick
Thông tin xuất bản Indianapolis : John Wiley & Son, 2016
Mô tả vật lý 300tr. ; 23cm.
Từ khóa tự do Công nghệ phần mềm
Từ khóa tự do Công nghệ thông tin
Tác giả(bs) CN Minnick, Chris
Địa chỉ HUMGKho STK Ngoại Văn tầng 3 Đọc: KĐ2003 (02 cuốn): 304000546-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123029
00212
004D2F5DAAC-B7E4-4A12-B0BA-75720753337B
005201811150938
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20181115093825|bdomuong|y20181115093727|zdomuong
082 |a005|bHO-E
100 |aHolland, Eva
245 |aAdventures in coding / |cEva Holland, Chris Minnick
260 |aIndianapolis : |bJohn Wiley & Son, |c2016
300 |a300tr. ; |c23cm.
653 |aCông nghệ phần mềm
653 |aCông nghệ thông tin
690 |aNgành Công nghệ thông tin
691 |aChuyên ngành Công nghệ phần mềm
700 |aMinnick, Chris
852|aHUMG|bKho STK Ngoại Văn tầng 3|j Đọc: KĐ2003 (02 cuốn): 304000546-7
890|a2
900 |aBiếu|bQũy Châu Á
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 304000546 Kho STK Ngoại Văn tầng 3 005 HO-E Sách tham khảo khác 1
2 304000547 Kho STK Ngoại Văn tầng 3 005 HO-E Sách tham khảo khác 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào