Ấn phẩm định kỳ
Science Progress /
ISSN 0036-8504
Tác giả TT Science Reviews
Nhan đề Science Progress / Science Reviews
Thông tin xuất bản Sl
Mô tả vật lý 30cm
Kỳ xuất bản 4 số/1năm
Địa chỉ TCA130
000 00000nas a2200000 4500
00122829
00260
004C6A1ACDF-12EA-45D7-B1BC-F14184A8255A
008181114s
0091 0
022|a0036-8504
039|y20181114162250|zCDSISIS
110|aScience Reviews
245|aScience Progress / |cScience Reviews
260|aSl
300|c30cm
310|a4 số/1năm
541|csao chụp
852|jTCA130

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào