Ấn phẩm định kỳ
Hydrological sciences journal des sciences hydrologiques /
ISSN 0262-6667
Tác giả TT international Association of hydrological Sciences
Nhan đề Hydrological sciences journal des sciences hydrologiques / international Association of hydrological Sciences
Thông tin xuất bản Sl
Mô tả vật lý 30cm
Kỳ xuất bản 6 số/1năm
Từ khóa tự do thuỷ văn
Địa chỉ TCA99
000 00000nas a2200000 4500
00122814
00260
004056426C7-3291-43AE-97E0-4D1A64AAA487
008181114s
0091 0
022|a0262-6667
039|y20181114162250|zCDSISIS
110|ainternational Association of hydrological Sciences
245|aHydrological sciences journal des sciences hydrologiques / |cinternational Association of hydrological Sciences
260|aSl
300|c30cm
310|a6 số/1năm
541|csao chụp
653|athuỷ văn
852|jTCA99

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào