Ấn phẩm định kỳ
Vietnamese Scientific & Tchenical Abstracts /
ISSN 0866-7748
Tác giả TT National Centre for scientific and technological information and documentation
Nhan đề Vietnamese Scientific & Tchenical Abstracts / National Centre for scientific and technological information and documentation
Thông tin xuất bản H.
Mô tả vật lý 26cm
Kỳ xuất bản 4số/1năm
Từ khóa tự do việt nam
Từ khóa tự do khoa học
Từ khóa tự do công nghệ
Địa chỉ TCA60
000 00000nas a2200000 4500
00122789
00260
004ABD5E5CC-CEE5-409E-AE00-3D8ABD1884E6
008181114s
0091 0
022|a0866-7748
039|y20181114162250|zCDSISIS
110|aNational Centre for scientific and technological information and documentation
245|aVietnamese Scientific & Tchenical Abstracts / |cNational Centre for scientific and technological information and documentation
260|aH.
300|c26cm
310|a4số/1năm
541|cviệt nam
653|aviệt nam
653|akhoa học
653|acông nghệ
852|jTCA60

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào