• Bài giảng MĐC
  • Ký hiệu PL/XG: 526.9 TR-K
    Nhan đề: Hướng dẫn thực tập công tác tăng dày khống chế ảnh /
DDC 526.9
Tác giả CN Trương Anh Kiệt
Nhan đề Hướng dẫn thực tập công tác tăng dày khống chế ảnh / Trương Anh Kiệt;
Lần xuất bản Tấi bản có sửa chữa, bổ sung
Thông tin xuất bản H. :, 2008
Mô tả vật lý 92tr. ; 27cm
Tóm tắt Hướng dẫn thực tập công tác tăng dày khống chế ảnh : thiết kế lưới tăng dày khống chế ảnh và chọn của các điểm khống chế ảnh, đo tọa độ ảnh của các điểm khống chế ảnh trên trạm ảnh số SSK-INTERGRAPH
Từ khóa tự do Trắc địa
Từ khóa tự do Trắc địa ảnh
Từ khóa tự do Thực tập
Từ khóa tự do khống chế ảnh
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc: VĐ2308 (05 cuốn): 303006538-42
000 00000nam a2200000 4500
00122778
002513
003TVMDC
004B9CDA438-2060-48EA-BE6B-8B083BF73486
005201810241453
008041025s2008 vm| vie||
0091 0
039|a20181024145328|bdomuong|y20181024145237|zdomuong
082|a526.9|bTR-K
100|aTrương Anh Kiệt
245|aHướng dẫn thực tập công tác tăng dày khống chế ảnh / |cTrương Anh Kiệt;
250|aTấi bản có sửa chữa, bổ sung
260|aH. :, |c2008
300|a92tr. ; |c27cm
520|aHướng dẫn thực tập công tác tăng dày khống chế ảnh : thiết kế lưới tăng dày khống chế ảnh và chọn của các điểm khống chế ảnh, đo tọa độ ảnh của các điểm khống chế ảnh trên trạm ảnh số SSK-INTERGRAPH
653|aTrắc địa
653|aTrắc địa ảnh
653|aThực tập
653|akhống chế ảnh
690|aNgành Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai
691|aChuyên ngành Trắc địa ảnh, Viễn thám và Hệ thông tin địa lý
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j Đọc: VĐ2308 (05 cuốn): 303006538-42
890|c1|a5|b0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 303006538 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 526.9 TR-K Sách tham khảo Việt 1
2 303006539 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 526.9 TR-K Sách tham khảo Việt 2
3 303006540 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 526.9 TR-K Sách tham khảo Việt 3
4 303006541 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 526.9 TR-K Sách tham khảo Việt 4
5 303006542 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 526.9 TR-K Sách tham khảo Việt 5