Bài giảng MĐC
26.46/47
Bài giảng đánh giá trữ lượng nước dưới đất /
DDC 26.46/47
Tác giả CN Hoàng Kim Phụng
Nhan đề Bài giảng đánh giá trữ lượng nước dưới đất / Hoàng Kim Phụng;
Thông tin xuất bản H. : Đại học Mỏ - Địa Chất, 2001
Mô tả vật lý 181tr ; 27cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Từ khóa tự do Bài giảng
Từ khóa tự do Nước dưới đất
Từ khóa tự do Địa chất thủy văn
Địa chỉ Kho Giáo trình nội sinh(19): 101014243-57, 101016762-5
000 00000nam a2200000 4500
0012207
002513
003TVMDC
0041CE10161-4E37-4754-B625-7DC68F797F1C
005201710161007
008041025s2001 vm| vie||
0091 0
039|a20171016100745|bhuudo|c20160705104504|dduytran|y20160303142710|zhaonh
082|a26.46/47
100|aHoàng Kim Phụng
245|aBài giảng đánh giá trữ lượng nước dưới đất / |cHoàng Kim Phụng;
260|aH. : |bĐại học Mỏ - Địa Chất, |c2001
300|a181tr ; |c27cm
500|aĐTTS ghi: Trường Đại học Mỏ - Địa chất
653|aBài giảng
653|aNước dưới đất
653|aĐịa chất thủy văn
852|bKho Giáo trình nội sinh|j(19): 101014243-57, 101016762-5
890|a19|c1|d0|b49
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101014243 Kho Giáo trình nội sinh 26.46/47 Giáo trình nội sinh 1
2 101014244 Kho Giáo trình nội sinh 26.46/47 Giáo trình nội sinh 2
3 101014245 Kho Giáo trình nội sinh 26.46/47 Giáo trình nội sinh 3
4 101014246 Kho Giáo trình nội sinh 26.46/47 Giáo trình nội sinh 4
5 101014247 Kho Giáo trình nội sinh 26.46/47 Giáo trình nội sinh 5
6 101014248 Kho Giáo trình nội sinh 26.46/47 Giáo trình nội sinh 6
7 101014249 Kho Giáo trình nội sinh 26.46/47 Giáo trình nội sinh 7
8 101014250 Kho Giáo trình nội sinh 26.46/47 Giáo trình nội sinh 8
9 101014251 Kho Giáo trình nội sinh 26.46/47 Giáo trình nội sinh 9
10 101014252 Kho Giáo trình nội sinh 26.46/47 Giáo trình nội sinh 10
  1  2 of 2