• Bài giảng MĐC
  • Ký hiệu PL/XG: 005.54 LÊ-H
    Nhan đề: Giáo trình bảng tính điện tử trong các bài toán kinh tế /
DDC 005.54
Tác giả CN Lê Thanh Huệ
Nhan đề Giáo trình bảng tính điện tử trong các bài toán kinh tế / Lê Thanh Huệ (Ch.b), Phạm Thị Nguyệt, Nguyễn Thế Bính
Thông tin xuất bản H. : Knxb, 2016
Mô tả vật lý 151tr. ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Tóm tắt Giới thiệu khái quát về microsoft excel, các hàm thông dụng trong excel, các hàm kinh tế và tài chính trong excel,...
Từ khóa tự do Bảng tính điện tử
Từ khóa tự do Toán kinh tế
Từ khóa tự do Excel
Từ khóa tự do Giáo trình
Tác giả(bs) CN Phạm Thị Nguyệt
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thế Bình
Địa chỉ HUMGKho Giáo trình nội sinh(29): 101023073-101
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3(5): 303005776-80
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121898
002513
00496CE020E-A5B5-4606-AF6F-EEF407A4491F
005201809121546
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20180912154537|bdomuong|c20180621084858|ddomuong|y20180615151601|zhoangnga
082 |a005.54|bLÊ-H
100 |aLê Thanh Huệ
245 |aGiáo trình bảng tính điện tử trong các bài toán kinh tế / |cLê Thanh Huệ (Ch.b), Phạm Thị Nguyệt, Nguyễn Thế Bính
260 |aH. : |bKnxb, |c2016
300 |a151tr. ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Mỏ - Địa chất
520 |aGiới thiệu khái quát về microsoft excel, các hàm thông dụng trong excel, các hàm kinh tế và tài chính trong excel,...
653 |aBảng tính điện tử
653 |aToán kinh tế
653 |aExcel
653 |aGiáo trình
690 |aNgành Công nghệ thông tin
691 |aChuyên ngành Tin kinh tế
700 |aPhạm Thị Nguyệt
700 |aNguyễn Thế Bình
852|aHUMG|bKho Giáo trình nội sinh|j(29): 101023073-101
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j(5): 303005776-80
890|a34|b63
900 |aBiếu|bPhòng Xuất bản
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101023073 Kho Giáo trình nội sinh 005.54 LÊ-H Giáo trình nội sinh 1
2 101023074 Kho Giáo trình nội sinh 005.54 LÊ-H Giáo trình nội sinh 2
3 101023075 Kho Giáo trình nội sinh 005.54 LÊ-H Giáo trình nội sinh 3
4 101023076 Kho Giáo trình nội sinh 005.54 LÊ-H Giáo trình nội sinh 4
5 101023077 Kho Giáo trình nội sinh 005.54 LÊ-H Giáo trình nội sinh 5
6 101023078 Kho Giáo trình nội sinh 005.54 LÊ-H Giáo trình nội sinh 6
7 101023079 Kho Giáo trình nội sinh 005.54 LÊ-H Giáo trình nội sinh 7
8 101023080 Kho Giáo trình nội sinh 005.54 LÊ-H Giáo trình nội sinh 8
9 101023081 Kho Giáo trình nội sinh 005.54 LÊ-H Giáo trình nội sinh 9
10 101023082 Kho Giáo trình nội sinh 005.54 LÊ-H Giáo trình nội sinh 10