Sách TK Tiếng Việt
428.3 RI-J
Luyện nghe tiếng anh :
DDC 428.3
Tác giả CN Richards, Jack C
Nhan đề Luyện nghe tiếng anh : Basic tactics for listening / Jack C. Richards, Hồng Đức (giới thiệu)
Lần xuất bản Lần thứ 2
Thông tin xuất bản H. : Thời đại, 2014
Mô tả vật lý 145tr. ; 24cm.
Tóm tắt Giới thiệu 24 bài học tiếng Anh luyện nghe theo nhiều chủ đề khác nhau, mỗi bài mô tả một đề tài liên quan đến cuộc sống hàng ngày, thường được sử dụng trong giao tiếp và gây hứng thú cho học sinh
Từ khóa tự do Luyện nghe
Từ khóa tự do Tiếng anh
Tác giả(bs) CN Hồng Đức
Địa chỉ Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 Mượn: VM1943 (05 cuốn): 103002240-4
Địa chỉ Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc: VĐ3435 (05 cuốn): 303004833-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121427
00211
004789CB11F-22AD-41C4-A586-29299E1845B6
005201809191627
008081223s2014 vm| vie
0091 0
020 |c40000
039|a20180919162653|bhoangnga|c20180313163648|dhoangnga|y20180313163520|zhoangnga
082 |a428.3|bRI-J
100 |aRichards, Jack C
245 |aLuyện nghe tiếng anh : |bBasic tactics for listening / |cJack C. Richards, Hồng Đức (giới thiệu)
250 |aLần thứ 2
260 |aH. : |bThời đại, |c2014
300 |a145tr. ; |c24cm.
520 |aGiới thiệu 24 bài học tiếng Anh luyện nghe theo nhiều chủ đề khác nhau, mỗi bài mô tả một đề tài liên quan đến cuộc sống hàng ngày, thường được sử dụng trong giao tiếp và gây hứng thú cho học sinh
653 |aLuyện nghe
653 |aTiếng anh
690 |aNgành Khoa học cơ bản
700 |aHồng Đức
852|bKho STK Tiếng Việt Tầng 1|j Mượn: VM1943 (05 cuốn): 103002240-4
852|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j Đọc: VĐ3435 (05 cuốn): 303004833-7
890|a10|b8
900 |aMua
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 103002240 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 428.3 RI-J Sách tham khảo Việt 1
2 103002241 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 428.3 RI-J Sách tham khảo Việt 2
3 103002242 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 428.3 RI-J Sách tham khảo Việt 3 Hạn trả:14-02-2019
4 103002243 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 428.3 RI-J Sách tham khảo Việt 4
5 103002244 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 428.3 RI-J Sách tham khảo Việt 5
6 303004833 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 428.3 RI-J Sách tham khảo Việt 6
7 303004834 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 428.3 RI-J Sách tham khảo Việt 7
8 303004835 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 428.3 RI-J Sách tham khảo Việt 8
9 303004836 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 428.3 RI-J Sách tham khảo Việt 9
10 303004837 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 428.3 RI-J Sách tham khảo Việt 10
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào