Sách TK Tiếng Việt
495.1 TR-L
Giáo trình hán ngữ.
DDC 495.1
Tác giả CN Trần Thị Thanh Liêm
Nhan đề Giáo trình hán ngữ. Tập 3, Quyển hạ 6 / Trần Thị Thanh Liêm
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 1
Thông tin xuất bản H : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017
Mô tả vật lý 220tr. ; 27cm.
Phụ chú ĐTTS: Đại học ngôn ngữ Bắc Kinh
Tóm tắt Rèn luyện kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cho sinh viên, bồi dưỡng khả năng dùng tiếng Hán trong giao tiếp của sinh viên
Từ khóa tự do Hán ngữ
Từ khóa tự do Tiếng Trung Quốc
Từ khóa tự do Ngôn Ngữ
Từ khóa tự do Giáo trình
Địa chỉ Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc: VĐ3425 (05 cuốn): 303004828-32
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121426
00211
00455C6C218-9210-43D5-A686-D1F4144663A6
005201803131628
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |c88000
039|a20180313162819|bhoangthuy|y20180313162638|zhoangthuy
082 |a495.1|bTR-L
100 |aTrần Thị Thanh Liêm
245 |aGiáo trình hán ngữ. |nTập 3, |pQuyển hạ 6 / |cTrần Thị Thanh Liêm
250 |aTái bản lần thứ 1
260 |aH : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2017
300 |a220tr. ; |c27cm.
500 |aĐTTS: Đại học ngôn ngữ Bắc Kinh
520|aRèn luyện kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cho sinh viên, bồi dưỡng khả năng dùng tiếng Hán trong giao tiếp của sinh viên
653 |aHán ngữ
653 |aTiếng Trung Quốc
653 |aNgôn Ngữ
653 |aGiáo trình
690 |aNgành Khác
852|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j Đọc: VĐ3425 (05 cuốn): 303004828-32
890|a5
900 |aMua
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 303004828 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 495.1 TR-L Sách tham khảo Việt 1
2 303004829 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 495.1 TR-L Sách tham khảo Việt 2
3 303004830 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 495.1 TR-L Sách tham khảo Việt 3
4 303004831 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 495.1 TR-L Sách tham khảo Việt 4
5 303004832 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 495.1 TR-L Sách tham khảo Việt 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào