Sách TK Tiếng Việt
495.1 TH-H
Tập viết chữ hán dành cho người mới bắt đầu /
DDC 495.1
Tác giả CN Thanh Hà
Nhan đề Tập viết chữ hán dành cho người mới bắt đầu / Thanh Hà
Thông tin xuất bản H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2016
Mô tả vật lý 123tr. ; 27cm.
Phụ chú ĐTTS: The Zhishi
Tóm tắt Cuốn sách gồm hai phần giới thiệu khái quát và tập viết chữ hán
Từ khóa tự do Hán ngữ
Từ khóa tự do Chữ hán
Từ khóa tự do Tập viết
Địa chỉ Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc: VĐ3427 (05 cuốn): 303004823-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121425
00211
00470F3FD71-1953-42B4-814A-EE99B86F2E77
005201803131623
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |c65000
039|a20180313162311|bhoangnga|y20180313162222|zhoangnga
082 |a495.1|bTH-H
100 |aThanh Hà
245 |aTập viết chữ hán dành cho người mới bắt đầu / |cThanh Hà
260 |aH. : |bĐại học quốc gia Hà Nội, |c2016
300 |a123tr. ; |c27cm.
500 |aĐTTS: The Zhishi
520 |aCuốn sách gồm hai phần giới thiệu khái quát và tập viết chữ hán
653 |aHán ngữ
653 |aChữ hán
653 |aTập viết
690 |aNgành Khoa học cơ bản
852|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j Đọc: VĐ3427 (05 cuốn): 303004823-7
890|a5
900 |aMua
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 303004823 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 495.1 TH-H Sách tham khảo Việt 1
2 303004824 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 495.1 TH-H Sách tham khảo Việt 2
3 303004825 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 495.1 TH-H Sách tham khảo Việt 3
4 303004826 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 495.1 TH-H Sách tham khảo Việt 4
5 303004827 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 495.1 TH-H Sách tham khảo Việt 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào