Sách TK Tiếng Việt
495.1 LƯ-V
HSK tài liệu luyện thi năng lực hán ngữ :
DDC 495.1
Tác giả CN Lưu Vân
Nhan đề HSK tài liệu luyện thi năng lực hán ngữ : tài liệu luyện thi năng lực hán ngữ, thi trình độ hán ngữ HSK (cấp 3) - Tuyển tập đề thi mẫu / Lưu Vân, Thạch Bội Chi
Thông tin xuất bản Đại học Quốc gia, 2015
Mô tả vật lý 129tr. ; 27m.
Tóm tắt 汉语水平考试 HSK (三级) 全真摸拟题集 : = Tài liệu luyện thi năng lực Hán ngữ thi trình độ Hán ngữ HSK (cấp 3) - Tuyển tập đề thi mẫu / 主编: 刘云, 石佩芝
Từ khóa tự do Sách luyện thi
Từ khóa tự do Hán ngữ
Từ khóa tự do Tiếng Trung Quốc
Địa chỉ Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc: VĐ3429 (05 cuốn): 303004793-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121419
00211
00430F1D1F7-7F77-47E9-A258-3FF045E580D9
005201803131558
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020 |c65000
039|a20180313155811|bhoangthuy|y20180313155631|zhoangthuy
082 |a495.1|bLƯ-V
100 |aLưu Vân
245 |aHSK tài liệu luyện thi năng lực hán ngữ : |btài liệu luyện thi năng lực hán ngữ, thi trình độ hán ngữ HSK (cấp 3) - Tuyển tập đề thi mẫu / |cLưu Vân, Thạch Bội Chi
260 |bĐại học Quốc gia, |c2015
300 |a129tr. ; |c27m.|eĐĩa CD
520 |a汉语水平考试 HSK (三级) 全真摸拟题集 : = Tài liệu luyện thi năng lực Hán ngữ thi trình độ Hán ngữ HSK (cấp 3) - Tuyển tập đề thi mẫu / 主编: 刘云, 石佩芝
653 |aSách luyện thi
653 |aHán ngữ
653 |aTiếng Trung Quốc
690 |aNgành Khoa học cơ bản
852|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j Đọc: VĐ3429 (05 cuốn): 303004793-7
890|a5
900 |bMua
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 303004793 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 495.1 LƯ-V Sách tham khảo Việt 1
2 303004794 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 495.1 LƯ-V Sách tham khảo Việt 2
3 303004795 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 495.1 LƯ-V Sách tham khảo Việt 3
4 303004796 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 495.1 LƯ-V Sách tham khảo Việt 4
5 303004797 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 495.1 LƯ-V Sách tham khảo Việt 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào