Sách TK Tiếng Việt
428 VI-V
Tài liệu luyện thi nói Ielts :
DDC 428
Tác giả CN Vivian
Nhan đề Tài liệu luyện thi nói Ielts : The Ielts speaking topics / Vivian
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 2
Thông tin xuất bản H. : Hồng Đức, 2017
Mô tả vật lý 269tr. ; 24cm.
Phụ chú ĐTTS: The Windy
Tóm tắt Cuốn sách được chia thành các phần với chủ đề và những câu hỏi thường gặp trong các kì thi nói Ielts thực sự. Với mỗi câu hỏi còn đưa ra những câu trả lời mẫu .
Từ khóa tự do Ielts
Từ khóa tự do Tiếng anh
Từ khóa tự do Tài liệu
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 1(5): 103002235-9
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3(5): 303004783-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121417
00211
0042026748D-15E9-4AFC-A99F-A3121C8411B5
005201803131550
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |c96000
039|a20180313155028|bhoangnga|c20180313154940|dhoangnga|y20180313154640|zhoangnga
082 |a428|bVI-V
100 |aVivian
245 |aTài liệu luyện thi nói Ielts : |bThe Ielts speaking topics / |cVivian
250 |aTái bản lần thứ 2
260 |aH. : |bHồng Đức, |c2017
300 |a269tr. ; |c24cm.
500 |aĐTTS: The Windy
520 |aCuốn sách được chia thành các phần với chủ đề và những câu hỏi thường gặp trong các kì thi nói Ielts thực sự. Với mỗi câu hỏi còn đưa ra những câu trả lời mẫu .
653 |aIelts
653 |aTiếng anh
653 |aTài liệu
690 |aNgành Khoa học cơ bản
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 1|j(5): 103002235-9
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j(5): 303004783-7
890|a10|b20
900 |aMua
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 103002235 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 428 Vi-V Sách tham khảo Việt 1
2 103002236 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 428 Vi-V Sách tham khảo Việt 2 Hạn trả:07-01-2019
3 103002237 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 428 Vi-V Sách tham khảo Việt 3
4 103002238 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 428 Vi-V Sách tham khảo Việt 4
5 103002239 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 428 Vi-V Sách tham khảo Việt 5 Hạn trả:18-02-2019
6 303004783 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 428 Vi-V Sách tham khảo Việt 6
7 303004784 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 428 Vi-V Sách tham khảo Việt 7
8 303004785 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 428 Vi-V Sách tham khảo Việt 8
9 303004786 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 428 Vi-V Sách tham khảo Việt 9
10 303004787 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 428 Vi-V Sách tham khảo Việt 10
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào