Sách TK Tiếng Việt
495.1 ĐÔ-N
Tự học nghe nói tiếng trung căn bản tập 1 /
DDC 495.1
Tác giả CN Đỗ Nhung
Nhan đề Tự học nghe nói tiếng trung căn bản tập 1 / Đỗ Nhung, Cherry Wu
Thông tin xuất bản H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2015
Mô tả vật lý 143tr. ; 21cm.
Phụ chú ĐTTS: The Zhishi
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm mẫu câu, từ mới, giải thích từ, hội thoại và bài tập được trình bày một cách logic và thống nhất nhằm giúp các bạn nắm rõ kiến thức cơ bản và nâng cao trình độ
Từ khóa tự do Tự học
Từ khóa tự do Tiếng trung
Từ khóa tự do Nghe
Từ khóa tự do Nói
Tác giả(bs) CN Cherry Wu
Địa chỉ Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc: VĐ3352 (05 cuốn): 303004773-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121415
00211
004836820D7-CBDC-4552-88DF-B1B114CA4198
005201803131539
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020 |c62000
039|a20180313153950|bhoangnga|y20180313153852|zhoangnga
082 |a495.1|bĐÔ-N
100 |aĐỗ Nhung
245 |aTự học nghe nói tiếng trung căn bản tập 1 / |cĐỗ Nhung, Cherry Wu
260 |aH. : |bĐại học quốc gia Hà Nội, |c2015
300 |a143tr. ; |c21cm.|eCD audio
500 |aĐTTS: The Zhishi
520 |aNội dung cuốn sách gồm mẫu câu, từ mới, giải thích từ, hội thoại và bài tập được trình bày một cách logic và thống nhất nhằm giúp các bạn nắm rõ kiến thức cơ bản và nâng cao trình độ
653 |aTự học
653 |aTiếng trung
653 |aNghe
653 |aNói
690 |aNgành Khoa học cơ bản
700 |aCherry Wu
852|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j Đọc: VĐ3352 (05 cuốn): 303004773-7
890|a5
900 |aMua
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 303004773 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 495.1 ĐÔ-N Sách tham khảo Việt 1
2 303004774 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 495.1 ĐÔ-N Sách tham khảo Việt 2
3 303004775 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 495.1 ĐÔ-N Sách tham khảo Việt 3
4 303004776 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 495.1 ĐÔ-N Sách tham khảo Việt 4
5 303004777 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 495.1 ĐÔ-N Sách tham khảo Việt 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào