Sách TK Tiếng Việt
428 HO-A
Luyện nói tiếng anh như người bản ngữ :
DDC 428
Tác giả CN Hoge.A.J
Nhan đề Luyện nói tiếng anh như người bản ngữ : Learn to speak english a native / A.J.Hoge, The Windy (biên dịch)
Thông tin xuất bản H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2017
Mô tả vật lý 303tr. ; 24cm.
Tóm tắt Giới thiệu phương pháp Effortless English - một phương pháp học tiếng Anh hiệu quả, từ đó giúp người học thích học tiếng Anh, nói tiếng Anh trôi chảy, tự động không cần nghĩ bằng tiếng mẹ đẻ, phát âm tiếng Anh chuẩn như người bản ngữ...
Từ khóa tự do Luyện nói
Từ khóa tự do Tiếng anh
Tác giả(bs) CN The Windy
Địa chỉ Kho STK Tiếng Việt Tầng 1(5): 103002230-4
Địa chỉ Kho STK Tiếng Việt Tầng 3(5): 303004768-72
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121414
00211
00459A26D13-2D7E-4C5B-93DC-298F8138A0BC
005201803140912
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |c150000
039|a20180314091238|bhoangnga|c20180313152921|dhoangnga|y20180313152731|zhoangnga
082 |a428|bHO-A
100 |aHoge.A.J
245 |aLuyện nói tiếng anh như người bản ngữ : |bLearn to speak english a native / |cA.J.Hoge, The Windy (biên dịch)
260 |aH. : |bĐại học quốc gia Hà Nội, |c2017
300 |a303tr. ; |c24cm.
520 |aGiới thiệu phương pháp Effortless English - một phương pháp học tiếng Anh hiệu quả, từ đó giúp người học thích học tiếng Anh, nói tiếng Anh trôi chảy, tự động không cần nghĩ bằng tiếng mẹ đẻ, phát âm tiếng Anh chuẩn như người bản ngữ...
653 |aLuyện nói
653 |aTiếng anh
690 |aNgành Khoa học cơ bản
700 |aThe Windy
852|bKho STK Tiếng Việt Tầng 1|j(5): 103002230-4
852|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j(5): 303004768-72
890|a10|b23
900 |aMua
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 103002230 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 428 HO-J Sách tham khảo Việt 1 Hạn trả:18-02-2019
2 103002231 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 428 HO-J Sách tham khảo Việt 2 Hạn trả:04-02-2019
3 103002232 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 428 HO-J Sách tham khảo Việt 3
4 103002233 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 428 HO-J Sách tham khảo Việt 4 Hạn trả:18-02-2019
5 103002234 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 428 HO-J Sách tham khảo Việt 5
6 303004768 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 428 HO-J Sách tham khảo Việt 6
7 303004769 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 428 HO-J Sách tham khảo Việt 7
8 303004770 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 428 HO-J Sách tham khảo Việt 8
9 303004771 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 428 HO-J Sách tham khảo Việt 9
10 303004772 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 428 HO-J Sách tham khảo Việt 10
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào