Sách TK Tiếng Việt
658.8 PH-H
Marketing tới khách hàng tổ chức :
DDC 658.8
Tác giả CN Phạm Thị Huyền
Nhan đề Marketing tới khách hàng tổ chức : Sách chuyên khảo / Phạm Thị Huyền, Nguyễn Thị Thu Hiền, Phạm Văn Tuấn
Thông tin xuất bản H : Giáo dục Việt Nam
Mô tả vật lý 267tr. ; 24cm.
Tóm tắt Giới thiệu tổng quan về marketing, hành vi mua, chiến lược marketing, chính sách sản phẩm, giá, kênh phân phối truyền thông tới khách hàng tổ chức
Từ khóa tự do Marketing
Từ khóa tự do Tiếp thị
Từ khóa tự do Sách chuyên khảo
Từ khóa tự do Tổ chức kinh doanh
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Thu Hiền
Tác giả(bs) CN Phạm Văn Tuấn
Địa chỉ Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 Mượn: VM1934 (05 cuốn): 103002205-9
Địa chỉ Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc: VĐ3413 (05 cuốn): 303004753-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121411
00211
0047A8DA448-C08F-4E9D-9568-C173EE565B25
005201803130937
008081223s2008 vm| vie
0091 0
020 |c55000
039|a20180313093752|bhoangthuy|y20180313093318|zhoangthuy
082 |a658.8|bPH-H
100 |aPhạm Thị Huyền
245 |aMarketing tới khách hàng tổ chức : |bSách chuyên khảo / |cPhạm Thị Huyền, Nguyễn Thị Thu Hiền, Phạm Văn Tuấn
260 |aH : |bGiáo dục Việt Nam
300 |a267tr. ; |c24cm.
520 |aGiới thiệu tổng quan về marketing, hành vi mua, chiến lược marketing, chính sách sản phẩm, giá, kênh phân phối truyền thông tới khách hàng tổ chức
653 |aMarketing
653 |aTiếp thị
653 |aSách chuyên khảo
653 |aTổ chức kinh doanh
690 |aNgành Kinh tế và Quản trị kinh doanh
691 |aChuyên ngành Quản trị kinh doanh
700 |aNguyễn Thị Thu Hiền
700 |a Phạm Văn Tuấn
852|bKho STK Tiếng Việt Tầng 1|j Mượn: VM1934 (05 cuốn): 103002205-9
852|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j Đọc: VĐ3413 (05 cuốn): 303004753-7
890|a10|b5
900 |aMua
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 103002205 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 658.8 PH-H Sách tham khảo Việt 1
2 103002206 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 658.8 PH-H Sách tham khảo Việt 2
3 103002207 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 658.8 PH-H Sách tham khảo Việt 3 Hạn trả:14-02-2019
4 103002208 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 658.8 PH-H Sách tham khảo Việt 4 Hạn trả:13-02-2019
5 103002209 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 658.8 PH-H Sách tham khảo Việt 5
6 303004753 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 658.8 PH-H Sách tham khảo Việt 6
7 303004754 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 658.8 PH-H Sách tham khảo Việt 7
8 303004755 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 658.8 PH-H Sách tham khảo Việt 8
9 303004756 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 658.8 PH-H Sách tham khảo Việt 9
10 303004757 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 658.8 PH-H Sách tham khảo Việt 10
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào