Sách TK Tiếng Việt
657 MI-N
Báo cáo tài chính chứng từ và sổ kế toán.
DDC 657
Tác giả CN Minh Ngọc
Nhan đề Báo cáo tài chính chứng từ và sổ kế toán. Tập 2 / Minh Ngọc
Thông tin xuất bản H : Lao động, 2015
Mô tả vật lý 566tr. ; 24cm.
Phụ chú ĐTTS: Chế độ kế toán doanh nghiệp
Tóm tắt Chế độ kế toán doanh nghiệp, doanh mục, biểu mẫu nội dung và phương pháp báo cáo tài chính, ghi chép chứng từ kế toán và trình bày báo cáo tài chính
Từ khóa tự do Kế toán
Từ khóa tự do Kế toán doanh nghiệp
Từ khóa tự do Báo cáo tài chính
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 1(5): 103002200-4
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3(5): 303004746-50
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121410
00211
0043D6425D5-1E28-4572-B5B6-FCF2715A7131
005201803121612
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020 |c150000
039|a20180312161202|bhoangthuy|y20180312160759|zhoangthuy
082 |a657|bMI-N
100 |aMinh Ngọc
245 |aBáo cáo tài chính chứng từ và sổ kế toán. |nTập 2 / |cMinh Ngọc
260 |aH : |bLao động, |c2015
300 |a566tr. ; |c24cm.
500 |aĐTTS: Chế độ kế toán doanh nghiệp
520 |aChế độ kế toán doanh nghiệp, doanh mục, biểu mẫu nội dung và phương pháp báo cáo tài chính, ghi chép chứng từ kế toán và trình bày báo cáo tài chính
653 |aKế toán
653 |aKế toán doanh nghiệp
653 |aBáo cáo tài chính
690 |aNgành Kinh tế và Quản trị kinh doanh
691 |aChuyên ngành Kế toán tài chính công
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 1|j(5): 103002200-4
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j(5): 303004746-50
890|a10|b22
900 |aMua
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 103002200 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 657 MI-N Sách tham khảo Việt 1
2 103002201 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 657 MI-N Sách tham khảo Việt 2
3 103002202 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 657 MI-N Sách tham khảo Việt 3
4 103002203 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 657 MI-N Sách tham khảo Việt 4 Hạn trả:21-01-2019
5 103002204 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 657 MI-N Sách tham khảo Việt 5
6 303004746 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 657 MI-N Sách tham khảo Việt 6
7 303004747 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 657 MI-N Sách tham khảo Việt 7
8 303004748 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 657 MI-N Sách tham khảo Việt 8
9 303004749 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 657 MI-N Sách tham khảo Việt 9
10 303004750 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 657 MI-N Sách tham khảo Việt 10
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào