Sách TK Tiếng Việt
657 MI-N
Hệ thống tài khoản kế toán :
DDC 657
Tác giả CN Minh Ngọc
Nhan đề Hệ thống tài khoản kế toán : Tập 1 / Ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC và thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2004 của Bộ Tài Chính. Minh Ngọc
Thông tin xuất bản H : Lao động, 2015
Mô tả vật lý 560tr. ; 24cm.
Phụ chú ĐTTS: Chế độ kế toán doanh nghiệp
Tóm tắt Giới thiệu quy định về hệ thống tài khoản kế toán, hệ thống biểu mẫu báo cáo tài chính, chứng từ kế toán, hệ thống mẫu biểu sổ kế toán; hướng dẫn phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất; những văn bản mới nhất về quản lý tài chính doanh nghiệp
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Từ khóa tự do Chế độ
Từ khóa tự do Kế toán
Từ khóa tự do Kế toán doanh nghiệp
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 1(5): 103002195-9
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3(5): 303004740-4
000 00000nfm#a2200000ui#4500
00121409
00211
00492FB7928-EAEE-445C-8355-AAAC88A13E2B
005201803121613
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020 |c150000
039|a20180312161319|bhoangthuy|c20180312155738|dhoangthuy|y20180312155426|zhoangthuy
082 |a657|bMI-N
100 |aMinh Ngọc
245 |aHệ thống tài khoản kế toán : |bBan hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC và thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2004 của Bộ Tài Chính. |nTập 1 / |cMinh Ngọc
260 |aH : |bLao động, |c2015
300 |a560tr. ; |c24cm.
500 |aĐTTS: Chế độ kế toán doanh nghiệp
520 |aGiới thiệu quy định về hệ thống tài khoản kế toán, hệ thống biểu mẫu báo cáo tài chính, chứng từ kế toán, hệ thống mẫu biểu sổ kế toán; hướng dẫn phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất; những văn bản mới nhất về quản lý tài chính doanh nghiệp
653 |aDoanh nghiệp
653 |aChế độ
653 |aKế toán
653 |aKế toán doanh nghiệp
690 |aNgành Kinh tế và Quản trị kinh doanh
691 |aChuyên ngành Kế toán tài chính công
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 1|j(5): 103002195-9
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j(5): 303004740-4
890|a10|b21
900 |aMua
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 103002195 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 657 MI-N Sách tham khảo Việt 1
2 103002196 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 657 MI-N Sách tham khảo Việt 2
3 103002197 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 657 MI-N Sách tham khảo Việt 3
4 103002198 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 657 MI-N Sách tham khảo Việt 4 Hạn trả:13-02-2019
5 103002199 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 657 MI-N Sách tham khảo Việt 5
6 303004740 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 657 MI-N Sách tham khảo Việt 6
7 303004741 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 657 MI-N Sách tham khảo Việt 7
8 303004742 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 657 MI-N Sách tham khảo Việt 8
9 303004743 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 657 MI-N Sách tham khảo Việt 9
10 303004744 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 657 MI-N Sách tham khảo Việt 10
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào