DDC 006.7
Tác giả CN Hoàng Anh Đức
Nhan đề Thiết kế website / Hoàng Anh Đức (Ch.b), Lê Văn Hưng
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục Việt Nam, 2016
Mô tả vật lý 195tr. ; 24cm.
Tóm tắt Trình bày tổng quan về internet trình duyệt web, ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản HTML, ngôn ngữ định dạng CSS, ngôn ngữ lâp trình kịch bản JavaScript...
Từ khóa tự do Thiết kế
Từ khóa tự do Công nghệ thông tin
Từ khóa tự do Website
Tác giả(bs) CN Lê Văn Hưng
Địa chỉ HUMGKho Giáo trình khác(95): 102018846-70, 102019461-83, 102020772-818
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3(5): 303004686-90
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121400
002511
004456B5253-47A2-44EB-968C-DBFE207BA3FF
005201909250855
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |c52000
039|a20190925085433|bhoangnga|c20180410151918|ddomuong|y20180309092029|zhoangnga
082 |a006.7|bHO-Đ
100 |aHoàng Anh Đức
245 |aThiết kế website / |cHoàng Anh Đức (Ch.b), Lê Văn Hưng
260 |aH. : |bGiáo dục Việt Nam, |c2016
300 |a195tr. ; |c24cm.
520 |aTrình bày tổng quan về internet trình duyệt web, ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản HTML, ngôn ngữ định dạng CSS, ngôn ngữ lâp trình kịch bản JavaScript...
653 |aThiết kế
653 |aCông nghệ thông tin
653 |aWebsite
690 |aNgành Công nghệ thông tin
691 |aChuyên ngành Công nghệ phần mềm
700 |aLê Văn Hưng
852|aHUMG|bKho Giáo trình khác|j(95): 102018846-70, 102019461-83, 102020772-818
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j(5): 303004686-90
890|a100|b474
900 |aMua
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 303004686 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 006.7 HO-Đ Sách tham khảo Việt 1
2 303004687 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 006.7 HO-Đ Sách tham khảo Việt 2
3 303004688 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 006.7 HO-Đ Sách tham khảo Việt 3
4 303004689 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 006.7 HO-Đ Sách tham khảo Việt 4
5 303004690 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 006.7 HO-Đ Sách tham khảo Việt 5
6 102018846 Kho Giáo trình khác 006.7 HO-Đ Giáo trình khác 6
7 102018847 Kho Giáo trình khác 006.7 HO-Đ Giáo trình khác 7 Hạn trả:15-11-2022
8 102018848 Kho Giáo trình khác 006.7 HO-Đ Giáo trình khác 8 Hạn trả:16-11-2022
9 102018849 Kho Giáo trình khác 006.7 HO-Đ Giáo trình khác 9 Hạn trả:24-11-2022
10 102018850 Kho Giáo trình khác 006.7 HO-Đ Giáo trình khác 10 Hạn trả:24-11-2022