Sách TK Tiếng Việt
346.07597 LU-T
Luật thương mại
DDC 346.07597
Nhan đề Luật thương mại
Thông tin xuất bản H. : Lao động, 2017
Mô tả vật lý 191tr. ; 19cm.
Tóm tắt Giới thiệu toàn văn luật thương mại bao gồm: những quy định chung, mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, xúc tiến thương mại và một số hoạt động thương mại cụ thể khác
Từ khóa tự do Luật thương mại
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Luật pháp
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 1(5): 103002045-9
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3(5): 303004531-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121368
00211
0043112C3F3-2F89-4105-9471-24BBA0EC39BA
005201802071449
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |c30000
039|a20180207144917|bdomuong|y20180207144747|zdomuong
082 |a346.07597|bLU-T
245 |aLuật thương mại
260 |aH. : |bLao động, |c2017
300 |a191tr. ; |c19cm.
520 |aGiới thiệu toàn văn luật thương mại bao gồm: những quy định chung, mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, xúc tiến thương mại và một số hoạt động thương mại cụ thể khác
653 |aLuật thương mại
653 |aViệt Nam
653 |aLuật pháp
690 |aNgành Khác
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 1|j(5): 103002045-9
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j(5): 303004531-5
890|a10|b9
900 |aMua
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 103002045 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 346.07597 LU-T Sách tham khảo Việt 1
2 103002046 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 346.07597 LU-T Sách tham khảo Việt 2 Hạn trả:18-02-2019
3 103002047 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 346.07597 LU-T Sách tham khảo Việt 3
4 103002048 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 346.07597 LU-T Sách tham khảo Việt 4
5 103002049 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 346.07597 LU-T Sách tham khảo Việt 5
6 303004531 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 346.07597 LU-T Sách tham khảo Việt 6
7 303004532 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 346.07597 LU-T Sách tham khảo Việt 7
8 303004533 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 346.07597 LU-T Sách tham khảo Việt 8
9 303004534 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 346.07597 LU-T Sách tham khảo Việt 9
10 303004535 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 346.07597 LU-T Sách tham khảo Việt 10
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào