Sách TK Tiếng Việt
346.597 LU-P
Luật phá sản
DDC 346.597
Nhan đề Luật phá sản
Thông tin xuất bản H. : Lao động, 2016
Mô tả vật lý 109tr. ; 19cm.
Tóm tắt Những vấn đề cần biết về luật phá sản, những quy định chung, trình tự nộp đơn và thụ lí đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, nghĩa vụ về tài sản, các biện pháp bảo toàn tài sản, hội nghị chủ nợ, thủ tục phục hồi, thủ tục thanh lý, tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản, xử lý vi phạm, điều khoản thi hành...
Từ khóa tự do Luật phá sản
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Luật pháp
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 1(5): 103002035-9
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3(5): 303004521-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121366
00211
0041F584281-9FBC-414D-8508-2F365C4AFFA1
005201802071032
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |c20000
039|a20180207103201|bdomuong|y20180207102637|zdomuong
082 |a346.597|bLU-P
245 |aLuật phá sản
260 |aH. : |bLao động, |c2016
300 |a109tr. ; |c19cm.
520 |aNhững vấn đề cần biết về luật phá sản, những quy định chung, trình tự nộp đơn và thụ lí đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, nghĩa vụ về tài sản, các biện pháp bảo toàn tài sản, hội nghị chủ nợ, thủ tục phục hồi, thủ tục thanh lý, tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản, xử lý vi phạm, điều khoản thi hành...
653 |aLuật phá sản
653 |aViệt Nam
653 |aLuật pháp
690 |aNgành Khác
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 1|j(5): 103002035-9
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j(5): 303004521-5
890|a10|b2
900 |aMua
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 103002035 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 346.597 LU-P Sách tham khảo Việt 1
2 103002036 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 346.597 LU-P Sách tham khảo Việt 2
3 103002037 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 346.597 LU-P Sách tham khảo Việt 3
4 103002038 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 346.597 LU-P Sách tham khảo Việt 4
5 103002039 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 346.597 LU-P Sách tham khảo Việt 5
6 303004521 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 346.597 LU-P Sách tham khảo Việt 6
7 303004522 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 346.597 LU-P Sách tham khảo Việt 7
8 303004523 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 346.597 LU-P Sách tham khảo Việt 8
9 303004524 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 346.597 LU-P Sách tham khảo Việt 9
10 303004525 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 346.597 LU-P Sách tham khảo Việt 10
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào