Sách TK Tiếng Việt
346.07597 NG-L
Tìm hiểu luật trọng tài thương mại /
DDC 346.07597
Tác giả CN Ngọc Linh
Nhan đề Tìm hiểu luật trọng tài thương mại / Ngọc Linh (Tuyển chọn)
Thông tin xuất bản H. : Dân trí, 2010
Mô tả vật lý 71tr. ; 19cm.
Tóm tắt Giới thiệu một số quy định của Luật trọng tài thương mại về thoả thuận trọng tài, trọng tài viên, trung tâm trọng tài, khởi kiện, hội đồng trọng tài, biện pháp khẩn cấp tạm thời, phiên họp giải quyết tranh chấp, phán quyết trọng tài...
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Luật thương mại
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 Mượn: VM1915 (05 cuốn): 103002030-4
Địa chỉ Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc: VĐ3389 (05 cuốn): 303004516-20
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121365
00211
00437163513-8BAE-4C05-8E80-DA84A82B130A
005201802071018
008081223s2010 vm| vie
0091 0
020 |c13000
039|a20180207101826|bdomuong|y20180207101622|zdomuong
082 |a346.07597|bNG-L
100 |aNgọc Linh
245 |aTìm hiểu luật trọng tài thương mại / |cNgọc Linh (Tuyển chọn)
260 |aH. : |bDân trí, |c2010
300 |a71tr. ; |c19cm.
520 |aGiới thiệu một số quy định của Luật trọng tài thương mại về thoả thuận trọng tài, trọng tài viên, trung tâm trọng tài, khởi kiện, hội đồng trọng tài, biện pháp khẩn cấp tạm thời, phiên họp giải quyết tranh chấp, phán quyết trọng tài...
653 |aPháp luật
653 |aLuật thương mại
653 |aViệt Nam
690 |aNgành Khác
852|bKho STK Tiếng Việt Tầng 1|j Mượn: VM1915 (05 cuốn): 103002030-4
852|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j Đọc: VĐ3389 (05 cuốn): 303004516-20
890|a10|b1
900 |aMua
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 103002030 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 346.07597 NG-L Sách tham khảo Việt 1
2 103002031 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 346.07597 NG-L Sách tham khảo Việt 2
3 103002032 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 346.07597 NG-L Sách tham khảo Việt 3
4 103002033 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 346.07597 NG-L Sách tham khảo Việt 4
5 103002034 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 346.07597 NG-L Sách tham khảo Việt 5
6 303004516 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 346.07597 NG-L Sách tham khảo Việt 6
7 303004517 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 346.07597 NG-L Sách tham khảo Việt 7
8 303004518 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 346.07597 NG-L Sách tham khảo Việt 8
9 303004519 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 346.07597 NG-L Sách tham khảo Việt 9
10 303004520 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 346.07597 NG-L Sách tham khảo Việt 10
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào