Sách TK Tiếng Việt
658 HA-H
Quản trị học - Những vấn đề cơ bản.
DDC 658
Tác giả CN Hà Văn Hội
Nhan đề Quản trị học - Những vấn đề cơ bản. Tập 1 / Hà Văn Hội
Thông tin xuất bản H. : Bưu điện, 2007
Mô tả vật lý 263tr. ; 21cm.
Tóm tắt Những vấn đề cơ bản của quản trị: Bản chất, sự phát triển của tư tưởng quản trị, môi trường, hoạch định và ra quyết định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm soát...
Từ khóa tự do Quản trị
Từ khóa tự do Quản trị học
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 1(5): 103002025-9
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3(5): 303004511-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121364
00211
00435BAB9DB-3D1E-43E7-8383-A2ECBC118187
005201802071009
008081223s2007 vm| vie
0091 0
020 |c41000
039|a20180207100900|bdomuong|y20180207100627|zdomuong
082 |a658|bHA-H
100 |aHà Văn Hội
245 |aQuản trị học - Những vấn đề cơ bản. |nTập 1 / |cHà Văn Hội
260 |aH. : |bBưu điện, |c2007
300 |a263tr. ; |c21cm.
520 |aNhững vấn đề cơ bản của quản trị: Bản chất, sự phát triển của tư tưởng quản trị, môi trường, hoạch định và ra quyết định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm soát...
653 |aQuản trị
653 |aQuản trị học
690 |aNgành Kinh tế và Quản trị kinh doanh
691 |aChuyên ngành Quản trị kinh doanh
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 1|j(5): 103002025-9
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j(5): 303004511-5
890|a10|b5
900 |aMua
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 103002025 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 658 HA-H Sách tham khảo Việt 1 Hạn trả:14-02-2019
2 103002026 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 658 HA-H Sách tham khảo Việt 2 Hạn trả:15-02-2019
3 103002027 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 658 HA-H Sách tham khảo Việt 3 Hạn trả:14-02-2019
4 103002028 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 658 HA-H Sách tham khảo Việt 4 Hạn trả:14-02-2019
5 103002029 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 658 HA-H Sách tham khảo Việt 5 Hạn trả:14-02-2019
6 303004511 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 658 HA-H Sách tham khảo Việt 6
7 303004512 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 658 HA-H Sách tham khảo Việt 7
8 303004513 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 658 HA-H Sách tham khảo Việt 8
9 303004514 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 658 HA-H Sách tham khảo Việt 9
10 303004515 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 658 HA-H Sách tham khảo Việt 10
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào