Sách TK Tiếng Việt
658 HA-H
Quản trị học - Những vấn đề cơ bản.
DDC 658
Tác giả CN Hà Văn Hội
Nhan đề Quản trị học - Những vấn đề cơ bản. Tập 2 / Hà Văn Hội
Thông tin xuất bản H. : Bưu điện, 2007
Mô tả vật lý 238tr. ; 21cm.
Tóm tắt Những vấn đề cơ bản của quản trị: Bản chất, sự phát triển của tư tưởng quản trị, môi trường, hoạch định và ra quyết định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm soát...
Từ khóa tự do Quản trị
Từ khóa tự do Quản trị học
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 1(5): 103002020-4
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3(5): 303004506-10
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121363
00211
004FC11E695-8B83-414C-9365-935842ECDA97
005201802071001
008081223s2007 vm| vie
0091 0
020 |c37000
039|a20180207100124|bdomuong|y20180207090139|zdomuong
082 |a658|bHA-H
100 |aHà Văn Hội
245 |aQuản trị học - Những vấn đề cơ bản. |nTập 2 / |cHà Văn Hội
260 |aH. : |bBưu điện, |c2007
300 |a238tr. ; |c21cm.
520 |aNhững vấn đề cơ bản của quản trị: Bản chất, sự phát triển của tư tưởng quản trị, môi trường, hoạch định và ra quyết định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm soát...
653 |aQuản trị
653 |aQuản trị học
690 |aNgành Kinh tế và Quản trị kinh doanh
691 |aChuyên ngành Quản trị kinh doanh
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 1|j(5): 103002020-4
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j(5): 303004506-10
890|a10|b6
900 |aMua
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 103002020 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 658 HA-H Sách tham khảo Việt 1 Hạn trả:14-02-2019
2 103002021 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 658 HA-H Sách tham khảo Việt 2 Hạn trả:14-02-2019
3 103002022 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 658 HA-H Sách tham khảo Việt 3 Hạn trả:14-02-2019
4 103002023 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 658 HA-H Sách tham khảo Việt 4 Hạn trả:14-02-2019
5 103002024 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 658 HA-H Sách tham khảo Việt 5 Hạn trả:14-02-2019
6 303004506 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 658 HA-H Sách tham khảo Việt 6
7 303004507 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 658 HA-H Sách tham khảo Việt 7
8 303004508 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 658 HA-H Sách tham khảo Việt 8
9 303004509 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 658 HA-H Sách tham khảo Việt 9
10 303004510 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 658 HA-H Sách tham khảo Việt 10
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào