Sách TK Tiếng Việt
347.597 NG-L
Tìm hiểu luật khiếu nại /
DDC 347.597
Tác giả CN Ngọc Linh
Nhan đề Tìm hiểu luật khiếu nại / Ngọc Linh (Tuyển soạn)
Thông tin xuất bản H. : Dân trí, 2014
Mô tả vật lý 61tr. ; 19cm.
Tóm tắt Trình bày một số qui định chung và qui định cụ thể của pháp luật về khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính, giải quyết khiếu nại, khiếu nại, quyết định kỷ luật cán bộ, công chức, việc tổ chức tiếp công dân, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc quản lý công tác giải quyết khiếu nại, xử lý vi phạm và các điều khoản thi hành trong Luật khiếu nại
Từ khóa tự do Luật khiểu nại
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Luật pháp
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 1(5): 103002015-9
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3(5): 303004501-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121362
00211
004710C3BE4-A2BA-476D-8B10-F7BFC857E55F
005201802070853
008081223s2014 vm| vie
0091 0
020 |c18000
039|a20180207085320|bdomuong|y20180207085010|zdomuong
082 |a347.597|bNG-L
100 |aNgọc Linh
245 |aTìm hiểu luật khiếu nại / |cNgọc Linh (Tuyển soạn)
260 |aH. : |bDân trí, |c2014
300 |a61tr. ; |c19cm.
520 |aTrình bày một số qui định chung và qui định cụ thể của pháp luật về khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính, giải quyết khiếu nại, khiếu nại, quyết định kỷ luật cán bộ, công chức, việc tổ chức tiếp công dân, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc quản lý công tác giải quyết khiếu nại, xử lý vi phạm và các điều khoản thi hành trong Luật khiếu nại
653 |aLuật khiểu nại
653 |aViệt Nam
653 |aLuật pháp
690 |aNgành Khác
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 1|j(5): 103002015-9
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j(5): 303004501-5
890|a10|b7
900 |aMua
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 103002015 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 347.597 NG-L Sách tham khảo Việt 1
2 103002016 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 347.597 NG-L Sách tham khảo Việt 2
3 103002017 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 347.597 NG-L Sách tham khảo Việt 3
4 103002018 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 347.597 NG-L Sách tham khảo Việt 4 Hạn trả:11-02-2019
5 103002019 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 347.597 NG-L Sách tham khảo Việt 5
6 303004501 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 347.597 NG-L Sách tham khảo Việt 6
7 303004502 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 347.597 NG-L Sách tham khảo Việt 7
8 303004503 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 347.597 NG-L Sách tham khảo Việt 8
9 303004504 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 347.597 NG-L Sách tham khảo Việt 9
10 303004505 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 347.597 NG-L Sách tham khảo Việt 10
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào