Sách TK Tiếng Việt
657.9042 CH-Đ
Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa :
DDC 657.9042
Nhan đề Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa : Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính
Thông tin xuất bản H : Lao động, 2017
Mô tả vật lý 622tr. ; 24cm.
Tóm tắt Trình bày những qui định chung và qui định cụ thể về hệ thống tài khoản kế toán, hệ thống báo cáo tài chính, chế độ chứng từ kế toán, chế độ sổ kế toán của doanh nghiệp vừa và nhỏ theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
Từ khóa tự do Văn bản pháp quy
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Chế độ kế toán
Từ khóa tự do Doanh nghiệp nhỏ
Từ khóa tự do Doanh nghiệp vừa
Địa chỉ Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 Mượn: VM1914 (05 cuốn): 103002010-4
Địa chỉ Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc: VĐ3388 (05 cuốn): 303004496-500
000 00000nem#a2200000ui#4500
00121361
00211
00422C7C18B-A0C9-42FA-872A-8901F6CE2563
005201803141440
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |c250.000
039|a20180314144041|bchili|c20180206165152|dhoangthuy|y20180206164731|zhoangthuy
082 |a657.9042|bCH-Đ
245 |aChế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa : |bBan hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính
260 |aH : |bLao động, |c2017
300 |a622tr. ; |c24cm.
520 |aTrình bày những qui định chung và qui định cụ thể về hệ thống tài khoản kế toán, hệ thống báo cáo tài chính, chế độ chứng từ kế toán, chế độ sổ kế toán của doanh nghiệp vừa và nhỏ theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
653 |aVăn bản pháp quy
653 |aPháp luật
653 |aChế độ kế toán
653 |aDoanh nghiệp nhỏ
653 |aDoanh nghiệp vừa
690 |aNgành Kinh tế và Quản trị kinh doanh
691 |aChuyên ngành Kế toán
852|bKho STK Tiếng Việt Tầng 1|j Mượn: VM1914 (05 cuốn): 103002010-4
852|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j Đọc: VĐ3388 (05 cuốn): 303004496-500
890|a10|b7
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 103002010 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 657.9042 CH-Đ Sách tham khảo Việt 1
2 103002011 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 657.9042 CH-Đ Sách tham khảo Việt 2
3 103002012 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 657.9042 CH-Đ Sách tham khảo Việt 3
4 103002013 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 657.9042 CH-Đ Sách tham khảo Việt 4 Hạn trả:14-02-2019
5 103002014 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 657.9042 CH-Đ Sách tham khảo Việt 5
6 303004496 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 657.9042 CH-Đ Sách tham khảo Việt 6
7 303004497 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 657.9042 CH-Đ Sách tham khảo Việt 7
8 303004498 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 657.9042 CH-Đ Sách tham khảo Việt 8
9 303004499 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 657.9042 CH-Đ Sách tham khảo Việt 9
10 303004500 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 657.9042 CH-Đ Sách tham khảo Việt 10
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào