Sách TK Tiếng Việt
346.043597 LU-N
Luật nhà ở :
DDC 346.043597
Nhan đề Luật nhà ở : Có hiệu lực thi hành từ 01/07/2015
Thông tin xuất bản H : Lao động, 2015
Mô tả vật lý 166tr. ; 19cm.
Tóm tắt Gồm những quy định chung, các quy định pháp luật về nhà ở. Các quy định pháp luật về quản lý và sử dụng nhà chung cư
Từ khóa tự do Luật nhà ở
Từ khóa tự do Văn bản pháp luật
Từ khóa tự do Pháp luật
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 1(5): 103001995-9
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3(5): 303004481-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121358
00211
004C41575A3-D144-481F-A89F-47E80B47F99B
005201802060937
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020 |c25000
039|a20180206093740|bhoangthuy|y20180206092554|zhoangthuy
082 |a346.043597|bLU-N
245 |aLuật nhà ở : |bCó hiệu lực thi hành từ 01/07/2015
260 |aH : |bLao động, |c2015
300 |a166tr. ; |c19cm.
520 |aGồm những quy định chung, các quy định pháp luật về nhà ở. Các quy định pháp luật về quản lý và sử dụng nhà chung cư
653 |aLuật nhà ở
653 |aVăn bản pháp luật
653 |aPháp luật
690 |aNgành Khác
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 1|j(5): 103001995-9
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j(5): 303004481-5
890|a10|b9
900 |aMua
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 103001995 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 346.043597 LU-N Sách tham khảo Việt 1
2 103001996 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 346.043597 LU-N Sách tham khảo Việt 2
3 103001997 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 346.043597 LU-N Sách tham khảo Việt 3
4 103001998 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 346.043597 LU-N Sách tham khảo Việt 4
5 103001999 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 346.043597 LU-N Sách tham khảo Việt 5
6 303004481 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 346.043597 LU-N Sách tham khảo Việt 6
7 303004482 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 346.043597 LU-N Sách tham khảo Việt 7
8 303004483 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 346.043597 LU-N Sách tham khảo Việt 8
9 303004484 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 346.043597 LU-N Sách tham khảo Việt 9
10 303004485 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 346.043597 LU-N Sách tham khảo Việt 10
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào