Sách TK Tiếng Việt
346.092597 HA-P
Tìm hiểu luật đầu tư công /
DDC 346.092597
Tác giả CN Hà Phương
Nhan đề Tìm hiểu luật đầu tư công / Hà Phương
Thông tin xuất bản H. : Dân trí, 2014
Mô tả vật lý 135tr. ; 19cm.
Tóm tắt Chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, chương trình dự án đầu tư. Lập thẩm đinh phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư...
Từ khóa tự do Đầu tư công
Từ khóa tự do Luật
Từ khóa tự do Đầu tư
Địa chỉ Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 Mượn: VM1907 (05 cuốn): 103001980-4
Địa chỉ Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc: VĐ3381 (05 cuốn): 303004466-70
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121355
00211
00404759E64-BA4C-430E-9D14-D3A60FB9EDD7
005201802051550
008081223s2014 vm| vie
0091 0
020 |c29000
039|a20180205155013|bhoangnga|y20180205154831|zhoangnga
082 |a346.092597|bHA-P
100 |aHà Phương
245 |aTìm hiểu luật đầu tư công / |cHà Phương
260 |aH. : |bDân trí, |c2014
300 |a135tr. ; |c19cm.
520 |aChủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, chương trình dự án đầu tư. Lập thẩm đinh phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư...
653 |aĐầu tư công
653 |aLuật
653 |aĐầu tư
690 |aNgành Khác
852|bKho STK Tiếng Việt Tầng 1|j Mượn: VM1907 (05 cuốn): 103001980-4
852|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j Đọc: VĐ3381 (05 cuốn): 303004466-70
890|a10
900 |aMua
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 103001980 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 346.092597 HA-P Sách tham khảo Việt 1
2 103001981 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 346.092597 HA-P Sách tham khảo Việt 2
3 103001982 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 346.092597 HA-P Sách tham khảo Việt 3
4 103001983 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 346.092597 HA-P Sách tham khảo Việt 4
5 103001984 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 346.092597 HA-P Sách tham khảo Việt 5
6 303004466 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 346.092597 HA-P Sách tham khảo Việt 6
7 303004467 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 346.092597 HA-P Sách tham khảo Việt 7
8 303004468 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 346.092597 HA-P Sách tham khảo Việt 8
9 303004469 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 346.092597 HA-P Sách tham khảo Việt 9
10 303004470 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 346.092597 HA-P Sách tham khảo Việt 10
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào