Sách TK Tiếng Việt
346.043 TR-H
Bình luận chế định quản lý nhà nước về đất đai trong luật đất đai 2013 /
DDC 346.043
Tác giả CN Trần Quang Huy
Nhan đề Bình luận chế định quản lý nhà nước về đất đai trong luật đất đai 2013 / Trần Quang Huy
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2017
Mô tả vật lý 523tr. ; 24cm.
Tóm tắt Trình bày các quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất cho thuê dất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, đăng ký đất đai...
Từ khóa tự do Đất đai
Từ khóa tự do Luật đất đai
Từ khóa tự do Quản lý nhà nước
Địa chỉ Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 Mượn: VM1894 (05 cuốn): 103001970-4
Địa chỉ Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc: VĐ3356 (05 cuốn): 303004456-60
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121353
00211
004F74D691C-797F-43A4-BE74-BB5A8369B9F6
005201802051534
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |c200000
039|a20180205153359|bhoangnga|c20180205153255|dhoangnga|y20180205152623|zhoangnga
082 |a346.043|bTR-H
100 |aTrần Quang Huy
245 |aBình luận chế định quản lý nhà nước về đất đai trong luật đất đai 2013 / |cTrần Quang Huy
260 |aH. : |bTư pháp, |c2017
300 |a523tr. ; |c24cm.
520|aTrình bày các quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất cho thuê dất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, đăng ký đất đai...
653 |aĐất đai
653 |aLuật đất đai
653 |aQuản lý nhà nước
690 |aNgành Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai
691 |aChuyên ngành Quản lý đất đai
852|bKho STK Tiếng Việt Tầng 1|j Mượn: VM1894 (05 cuốn): 103001970-4
852|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j Đọc: VĐ3356 (05 cuốn): 303004456-60
890|a10|b4
900 |aMua
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 103001970 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 346.043 TR-H Sách tham khảo Việt 1
2 103001971 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 346.043 TR-H Sách tham khảo Việt 2
3 103001972 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 346.043 TR-H Sách tham khảo Việt 3
4 103001973 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 346.043 TR-H Sách tham khảo Việt 4
5 103001974 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 346.043 TR-H Sách tham khảo Việt 5
6 303004456 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 346.043 TR-H Sách tham khảo Việt 6
7 303004457 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 346.043 TR-H Sách tham khảo Việt 7
8 303004458 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 346.043 TR-H Sách tham khảo Việt 8
9 303004459 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 346.043 TR-H Sách tham khảo Việt 9
10 303004460 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 346.043 TR-H Sách tham khảo Việt 10
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào