Sách TK Tiếng Việt
344.01 NG-C
Chỉ dẫn áp dụng bộ luật lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành /
DDC 344.01
Tác giả CN Nguyễn Hữu Chí
Nhan đề Chỉ dẫn áp dụng bộ luật lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành / Nguyễn Hữu Chí
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2014
Mô tả vật lý 898tr. ; 24cm.
Tóm tắt Trình bày chỉ dẫn áp dụng bộ luật lao động, các văn bản hướng dẫn thi hành, một số văn bản có liên quan
Từ khóa tự do Bộ luật
Từ khóa tự do Văn bản
Từ khóa tự do Lao động
Địa chỉ Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 Mượn: VM1891 (05 cuốn): 103001965-9
Địa chỉ Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc: VĐ3353 (05 cuốn): 303004451-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121352
00211
004D31DFF79-0448-4DF1-B06C-8AB45097123D
005201802051515
008081223s2014 vm| vie
0091 0
020 |c300000
039|a20180205151502|bhoangnga|y20180205151308|zhoangnga
082 |a344.01|bNG-C
100 |aNguyễn Hữu Chí
245 |aChỉ dẫn áp dụng bộ luật lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành / |cNguyễn Hữu Chí
260 |aH. : |bTư pháp, |c2014
300 |a898tr. ; |c24cm.
520 |aTrình bày chỉ dẫn áp dụng bộ luật lao động, các văn bản hướng dẫn thi hành, một số văn bản có liên quan
653 |aBộ luật
653 |aVăn bản
653 |aLao động
690 |aNgành Khác
852|bKho STK Tiếng Việt Tầng 1|j Mượn: VM1891 (05 cuốn): 103001965-9
852|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j Đọc: VĐ3353 (05 cuốn): 303004451-5
890|a10
900 |aMua
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 103001965 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 344.01 NG-C Sách tham khảo Việt 1
2 103001966 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 344.01 NG-C Sách tham khảo Việt 2
3 103001967 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 344.01 NG-C Sách tham khảo Việt 3
4 103001968 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 344.01 NG-C Sách tham khảo Việt 4
5 103001969 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 344.01 NG-C Sách tham khảo Việt 5
6 303004451 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 344.01 NG-C Sách tham khảo Việt 6
7 303004452 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 344.01 NG-C Sách tham khảo Việt 7
8 303004453 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 344.01 NG-C Sách tham khảo Việt 8
9 303004454 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 344.01 NG-C Sách tham khảo Việt 9
10 303004455 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 344.01 NG-C Sách tham khảo Việt 10
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào