DDC 540
Tác giả CN Công Tiến Dũng
Nhan đề Hóa học đại cương : Dùng cho các trường đại học, cao đẳng khối kĩ thuật / Công Tiến Dũng, Vũ Kim Thư
Thông tin xuất bản H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2016
Mô tả vật lý 379tr. ; 24cm.
Tóm tắt Trình bày một số khái niệm, định luật của hóa học, nhiệt hóa học, entropy thế đẳng áp đẳng nhiệt, cân bằng hóa học, động hóa học...
Từ khóa tự do Hóa đại cương
Từ khóa tự do Hóa học
Tác giả(bs) CN Vũ Kim Thư
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 1 Mượn: VM2322 (05 cuốn): 103005635-9
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc: VĐ3342 (01 cuốn): 303004345
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121273
00211
004E58C16D4-700B-4025-8861-D47738F6DF56
005202112140921
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |c88000
039|a20211214092144|bchili|c20211022143914|ddomuong|y20180118140024|zhoangnga
082 |a540|bCÔ-D
100|aCông Tiến Dũng
245 |aHóa học đại cương : |bDùng cho các trường đại học, cao đẳng khối kĩ thuật / |cCông Tiến Dũng, Vũ Kim Thư
260 |aH. : |bĐại học quốc gia Hà Nội, |c2016
300 |a379tr. ; |c24cm.
520 |aTrình bày một số khái niệm, định luật của hóa học, nhiệt hóa học, entropy thế đẳng áp đẳng nhiệt, cân bằng hóa học, động hóa học...
653 |aHóa đại cương
653 |aHóa học
690 |aNgành Khoa học cơ bản
700 |aVũ Kim Thư
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 1|j Mượn: VM2322 (05 cuốn): 103005635-9
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j Đọc: VĐ3342 (01 cuốn): 303004345
8561|uhttp://lic.humg.edu.vn/kiposdata1/anhbia/stk _tv/hoa hoc dai cuong (bia)_01.jpg
890|a6|c1|b4
900 |aBiếu|bBộ môn hóa
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 303004345 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 540 CÔ-D Sách tham khảo Việt 1
2 103005635 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 540 CÔ-D Sách tham khảo Việt 2
3 103005636 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 540 CÔ-D Sách tham khảo Việt 3
4 103005637 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 540 CÔ-D Sách tham khảo Việt 4
5 103005638 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 540 CÔ-D Sách tham khảo Việt 5 Hạn trả:17-01-2022
6 103005639 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 540 CÔ-D Sách tham khảo Việt 6