• Giáo trình MĐC
  • Ký hiệu PL/XG: 526 BU-Q
    Nhan đề: Thành lập và sử dụng bản đồ du lịch :
DDC 526
Tác giả CN Bùi Ngọc Quý
Nhan đề Thành lập và sử dụng bản đồ du lịch : Sách chuyên khảo / Bùi Ngọc Quý
Thông tin xuất bản H. : Giao thông vận tải, 2017
Mô tả vật lý 94tr. ; 30cm.
Tóm tắt Trình bày các nội dung về bản đồ, bản đồ du lịch, công nghệ thành lập bản đồ du lịch, thiết kế bản đồ du lịch đa phương tiện,...
Từ khóa tự do Bản đồ
Từ khóa tự do Bản đồ du lịch
Địa chỉ Kho Giáo trình nội sinh Mượn: Q1145 (25 cuốn): 101022930-54
Địa chỉ Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc: VĐ3230 (05 cuốn): 303004206-10
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121225
002511
0048A304EF7-D870-4D95-A8EB-07AFCA72E4F5
005202006041510
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |c37000
039|a20200604151004|bduytran|c20171215142357|ddomuong|y20171215142105|zdomuong
082 |a526|bBU-Q
100 |aBùi Ngọc Quý
245 |aThành lập và sử dụng bản đồ du lịch : |bSách chuyên khảo / |cBùi Ngọc Quý
260 |aH. : |bGiao thông vận tải, |c2017
300 |a94tr. ; |c30cm.
520 |aTrình bày các nội dung về bản đồ, bản đồ du lịch, công nghệ thành lập bản đồ du lịch, thiết kế bản đồ du lịch đa phương tiện,...
653 |aBản đồ
653 |aBản đồ du lịch
690 |aNgành Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai
691 |aChuyên ngành Trắc địa
852|bKho Giáo trình nội sinh|j Mượn: Q1145 (25 cuốn): 101022930-54
852|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j Đọc: VĐ3230 (05 cuốn): 303004206-10
8561|uhttp://lic.humg.edu.vn/kiposdata1/anhbia/gt_mdc/2020/thanhlapvasudungbandodulich_001.jpg
890|a30|b4|c1
900 |aPhòng Xuất bản
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101022936 Kho Giáo trình nội sinh 526 BU-Q Giáo trình nội sinh 7
2 101022953 Kho Giáo trình nội sinh 526 BU-Q Giáo trình nội sinh 24
3 101022944 Kho Giáo trình nội sinh 526 BU-Q Giáo trình nội sinh 15
4 303004207 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 526 BU-Q Sách tham khảo Việt 27
5 101022933 Kho Giáo trình nội sinh 526 BU-Q Giáo trình nội sinh 4
6 101022950 Kho Giáo trình nội sinh 526 BU-Q Giáo trình nội sinh 21
7 101022947 Kho Giáo trình nội sinh 526 BU-Q Giáo trình nội sinh 18
8 101022930 Kho Giáo trình nội sinh 526 BU-Q Giáo trình nội sinh 1
9 303004210 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 526 BU-Q Sách tham khảo Việt 30
10 101022942 Kho Giáo trình nội sinh 526 BU-Q Giáo trình nội sinh 13