• Sách TK Tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 548 NG-T
    Nhan đề: Một số vấn đề hình học tinh thể vĩ mô và vi mô dưới quan điểm toán học /
DDC 548
Tác giả CN Nguyễn Tất Tùng
Nhan đề Một số vấn đề hình học tinh thể vĩ mô và vi mô dưới quan điểm toán học / Nguyễn Tất Tùng
Thông tin xuất bản H. : Giao thông vận tải, 2005
Tóm tắt Cuốn sách gồm 10 mục, các mục từ 2 đến 7 đề cập 7 định lí trong "Hình học cấu trúc tinh thể". Các mục 8, 9, 10 nói vể "Hóa học tinh thể", mỗi mục có minh chứng chặt chẽ bằng toán học
Từ khóa tự do Địa chất
Từ khóa tự do Toán học
Từ khóa tự do Tinh thể học
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc: VĐ548 (09 Cuốn): 303008011-9
000 00000nam a2200000 a 4500
00120140
00211
0044704C031-1521-4B34-9A42-F5D6145BF268
005201908210925
008 2005 vm| vie
0091 0
039|a20190821092514|bthanhhuong|c20190816152730|d0489|y20170920085506|zduytran
082|a548|bNG-T
100|aNguyễn Tất Tùng
245|aMột số vấn đề hình học tinh thể vĩ mô và vi mô dưới quan điểm toán học / |cNguyễn Tất Tùng
260|aH. : |bGiao thông vận tải, |c2005
520|aCuốn sách gồm 10 mục, các mục từ 2 đến 7 đề cập 7 định lí trong "Hình học cấu trúc tinh thể". Các mục 8, 9, 10 nói vể "Hóa học tinh thể", mỗi mục có minh chứng chặt chẽ bằng toán học
653|aĐịa chất
653|aToán học
653|aTinh thể học
690|aNgành Khoa học và Kỹ thuật Địa chất
691|aChuyên ngành Nguyên liệu khoáng
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j Đọc: VĐ548 (09 Cuốn): 303008011-9
890|c1|a9
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 303008011 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 0067 NG-T Sách tham khảo Việt 1
2 303008012 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 0067 NG-T Sách tham khảo Việt 2
3 303008013 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 0067 NG-T Sách tham khảo Việt 3
4 303008014 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 0067 NG-T Sách tham khảo Việt 4
5 303008015 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 0067 NG-T Sách tham khảo Việt 5
6 303008016 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 0067 NG-T Sách tham khảo Việt 6
7 303008017 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 0067 NG-T Sách tham khảo Việt 7
8 303008018 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 0067 NG-T Sách tham khảo Việt 8
9 303008019 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 0067 NG-T Sách tham khảo Việt 9