Giáo trình MĐC
622 ĐÔ-P
Giáo trình khai thác quặng bằng phương pháp hầm lò /
DDC 622
Tác giả CN Đỗ Mạnh Phong
Nhan đề Giáo trình khai thác quặng bằng phương pháp hầm lò / Đỗ Mạnh Phong;
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2001
Mô tả vật lý 155 tr. ; 27cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Từ khóa tự do Hầm lò
Từ khóa tự do Bài giảng
Từ khóa tự do khai thác quặng
Địa chỉ Kho Giáo trình nội sinh(143): 101007535-626, 101013036-47, 101016121-59
000 00000nam a2200000 4500
0011956
002511
003TVMDC
00453EABE09-1EC4-42DC-B707-1007ABCF60BA
005201710161012
008041025s2001 vm| vie||
0091 0
039|a20171016101214|bhuudo|c20160705090259|dduytran|y20160303142620|zhaonh
082|a622 |bĐÔ-P
100|aĐỗ Mạnh Phong
245|aGiáo trình khai thác quặng bằng phương pháp hầm lò / |cĐỗ Mạnh Phong;
260|aH. : |bXây dựng, |c2001
300|a155 tr. ; |c27cm
500|aĐTTS ghi: Trường Đại học Mỏ - Địa chất
653|aHầm lò
653|aBài giảng
653|akhai thác quặng
852|bKho Giáo trình nội sinh|j(143): 101007535-626, 101013036-47, 101016121-59
890|a143|b126|c1|d1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101013036 Kho Giáo trình nội sinh 622 ĐÔ-P Giáo trình nội sinh 93
2 101013037 Kho Giáo trình nội sinh 622 ĐÔ-P Giáo trình nội sinh 94
3 101013038 Kho Giáo trình nội sinh 622 ĐÔ-P Giáo trình nội sinh 95
4 101013039 Kho Giáo trình nội sinh 622 ĐÔ-P Giáo trình nội sinh 96
5 101013040 Kho Giáo trình nội sinh 622 ĐÔ-P Giáo trình nội sinh 97
6 101013041 Kho Giáo trình nội sinh 622 ĐÔ-P Giáo trình nội sinh 98
7 101013042 Kho Giáo trình nội sinh 622 ĐÔ-P Giáo trình nội sinh 99
8 101013043 Kho Giáo trình nội sinh 622 ĐÔ-P Giáo trình nội sinh 100
9 101013044 Kho Giáo trình nội sinh 622 ĐÔ-P Giáo trình nội sinh 101
10 101013045 Kho Giáo trình nội sinh 622 ĐÔ-P Giáo trình nội sinh 102
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 15